Ta gjerne kontakt i en krevende tid

16.mars 2020

Som kjent har Moss Frikirke i likhet med de aller fleste menigheter og kirkesamfunn i landet avlyst gudstjenester og andre samlinger som følge av den alvorlige situasjonen landet befinner seg i med tanke på spredningen av korona-viruset. Det betyr imidlertid ikke at du ikke kan ta kontakt med våre ansatte og frivillige medarbeidere.

Både pastor Petter Lande Johansen og familiearbeider/trosopplærer Kathrine Stampe er av kirkens menighetsråd bedt om å benytte hjemmekontor. I første omgang gjelder dette ut mars måned, men denne ordningen kan bli forlenget.
Menighetens medlemmer og andre er hjertelig velkommen til å ta kontakt, understreker pastor Petter Lande Johansen.

Personer som har ønske og behov for kontakt kan benytte telefon eller SMS til pastor og familiearbeider.   Det er selvsagt også mulig å sende en epost til kirkens ansatte og ledere, eventuelt benytte en chattetjeneste

Kontaktinformasjon til ledelse, ansatte og sentrale frivillige finner du her: http://mossfrikirke.no/om-oss/kontakt/