Konfirmanter

Bildet: Årets konfirmanter 2021-2022 i stram giv akt. Tre flotte gutter fra v:  Filip Børsett, Gabriel Khantatat og David Naustvik

Frikirkens mål er å tilby våre ungdommer det aller beste konfirmantopplegget. Vi bruker mye tid og ressurser på dette fordi vi anser det som viktig.

Kunnskap og kjennskap
I Frikirken ønsker vi at konfirmantene skal få både kunnskap om- og kjennskap til Gud. For mange har konfirmasjonstiden gitt en nødvendig ballast for å møte livets mange utfordringer og gleder. Det er noe som er evig og uforanderlig. Noe som gir oss fotfeste i en verden i stadig forandring.

Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller beste og å ta dem på alvor. Vi har stort fokus på å inkludere den enkelte og har derfor jevnlige smågruppesamlinger

Dåp
De som ikke er døpt hos oss, må da ta med seg dåpsattest på første samling. Dersom de ikke er døpt, kan de likevel følge Frikirkens konfirmasjonsundervisning og ta del i konfirmasjonsfesten.

Kontaktperson: Pastor Petter Lande Johansen, tlf 91770115, epost:petlande@online.no