Bønnesamlinger

Bønn er en viktig del av kristenlivet. Moss Frikirke har bønnetime hver tirsdag kl.19.00 og bønnesamling hver søndag kl.10.30.

Glem ikke bønnen. Hver gang du ber oppriktig, skal en ny følelse vekkes hos deg, og med den en ny tanke, som du ikke før har hatt, og som skal gi deg nytt mot.

Kristus vil at vi alltid skal be og at vi skal være flittige i våre bønner natt og dag. Det er umulig å be uavlatelig med munnen. Heller ikke vil Kristus ha en bønn med mange ord. Men bønnen i hjertet kan skje uavbrutt, også når en spiser eller drikker, sover eller våker eller er i arbeid. En slik bønn er ikke noe annet enn en lengsel eller sukk etter noe som man ønsker fra Gud. Særlig gjelder det at sjelen må bli salig. En slik lengsel etter Gud kan hjertet ha, hva enn man sysler med. Om du med lengsel ønsker noe fra Gud, da ber du uavbrutt, slik som Kristus vil at du skal be, skrev Olaus Petri.

Søk Gud, så finner du Gud og med ham også alt godt. Den som vender seg til Gud, til ham vender også Gud seg med alt som er godt. For om mennesket nærmer seg eller går bort, går Gud dog aldri bort, han er alltid nær, og om han ikke får komme inn, så står han likevel alltid der utenfor døren, skrev Mester Eckhart.