Seniortreffet

Seniortreffet er et tilbud til deg som har fri på dagtid. Samlingene er første torsdag i hver måned kl 11:00.

Seniortreffet inneholder gjerne en kort andakt, kulturelle innslag, en aktuell gjest, foredrag,  sang og musikk. Vi har alltid en lengre kaffepause og utlodning. Det har alltid vært viktig med en god pause slik at folk også kan få snakke sammen.
Seniortreffet erstatter det tidligere Hyggetreffet, som samlet mellom 40 og 50 personer hver gang og rundt halvparten er folk som ikke tilhører Frikirken. Du er hjertelig velkommen inn i fellesskapet.

Ønsker du å bidra til Seniortreff kan du kontakte
Kjell Stubberud: 920 43 906
Odd Borgestrand: 906 20 028
Kjell A. Austegard: 902 56 116