Misjonal menighet

Moss Frikirke ønsker å være en misjonal menighet. Hva betyr nå det?

En misjonal menighet er et fellesskap av kristne som lever i kontakt med mennesker der de bor, enten det er naboer, arbeidskolleger eller skolekamerater – eller mennesker de får kontakt med gjennom ulike aktiviteter og sosiale sammenhenger.
Med Jesus som vårt store misjonale forbilde, utfordres også vi til å inkludere mennesker i våre fellesskap, se deres behov og vise omsorg gjennom gode handlinger. Gjennom ord og handlinger ønsker vi å fortelle det gode budskapet fra Gud.