Givertjeneste med skattefradrag

Alle kirkesamfunn i Norge utenom Statskirken må finansiere sin drift med basis i frivillige gaver. Dette gjelder også for Moss Frikirke. Det meste av utgiftene dekkes av medlemmenes økonomiske bidrag.

Fast givertjeneste, offer eller bankterminal
Dersom du deltar i vår faste givertjeneste kan du gå inn i nettbanken og sette opp et fast beløp som trekkes hver måned. Under hver gudstjeneste er det også mulig å gi et offer ved utgangen eller ved å benytte terminalen som er plassert i hallen utenfor kirkerommet.

Skattefradrag
Både privatpersoner og bedrifter som gir gaver til Moss Frikirke har rett på skattefradrag for sine gaver på inntil 25. 000 kroner for inntektsåret 2023. Det forutsettes at samlet gavebeløp er 500 kroner eller høyere, og dette gjelder kun for norske givere. Det gjelder også for hver ektefelle, det vil si at for ektepar er det dobbelt. Det er en forutsetning for skattefradrag at du har gitt oss personnummer, slik at vi kan sende oppgaven over innbetalt årsbeløp til likningsmyndighetene (alle 11 siffer).
Da kommer fradraget inn som egen post i selvangivelsen. Har du gitt oss dette en gang, tar vi vare på dette til neste års innberetning.

Givere og faddere som ønsker skattefradrag må sende sitt navn, fødsels- og personnummer (11 siffer) og postadresse til kasserer.moss@frikirken.no.

Ønsker du å støtte menighetens arbeid? Benytt vår konto: 1080.07.18053. Du kan også benytte VIPPS 120654.

Her er en folder om fast givertjeneste:
FAST GIVERTJENESTE rev3