Her arbeider vi – våre misjonsland

Frikirkens arbeid er rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid i de områder av verden som er minst nådd med evangeliet. Sammen med våre partnere bidrar vi med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter. Vi har også en innvandrerkonsulent som støtter menighetenes arbeid blant innvandrere.

Fra juni 2019 har Frikirken ti utsendinger; seks i Japan og fire i Midtøsten (to av disse har permisjon i 2019). Frikirken støtter lokale medarbeidere i Mali og Israel. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan.