Frikirkens misjonsarbeid

Kontaktinformasjon for staben i Norge finner du her.
Er du misjonskontakt? Du kan lese om misjonskontaktens oppgaver påfrikirken.no/misjonskontakt.

Israels- og Ytremisjonen er Frikirkens satsing overfor folkegrupper som ikke har hørt evangeliet. Vårt arbeid er mest rettet mot evangelisering og langsiktig menighetsbyggende arbeid. Målet er å fremme Guds rike ved å danne selvstendige menigheter som vokser. Sammen med våre partnere bidrar vi også med å forbedre levevilkår gjennom diakonalt arbeid og bistandsprosjekter.

I 2015 har Frikirken tolv egne utsendinger fordelt på Japan, Tyrkia, et muslimsk land i Midtøsten, Mali, Israel og De palestinske områdene. I tillegg støtter vi arbeid i Kina, Etiopia og Taiwan.