Gudstjenesten

Moss Frikirke ønsker deg velkommen til gudstjeneste hver søndag kl.11.00.Gudstjenestene skal være et sted hvor vi ærer Gud og hvor Gud kan møte oss der hvor vi er i livet. Et sted hvor vi blir utfordret til å ta et skritt videre med Jesus, hvor det går an å bli betjent og bli bedt for. Menigheten skal være et helbredende fellesskap.

Gudstjenestene, som er menighetens viktigste samlinger, skal gi åndelig påfyll og bidra til vekst i tro. Kirkeuvante skal kunne forstå hva som skjer og kjenne seg utfordret til tro. Alle skal se at alle generasjoner er inkludert i måten vi tenker gudstjeneste på, samtidig som vi ønsker å understreke at barn og unge er framtiden.

En søndag i måneden ønsker vi at menigheten er samlet gjennom hele gudstjenesten og vi arrangerer derfor en familiegudstjeneste hver måned. De andre søndagene samles barna til søndagsskole under deler av gudstjenesten.

Vi feirer nattverd to ganger i måneden, og det er alltid nattverd første søndag i hver måned. Vi legger til tilrette for at barna kan være med sine forsatte til nattverden.

Velkommen til gudstjeneste.

Kirkeskyss

Du kan ringe tlf  90233969 i tidsrommet kl. 10.00 – 10.15 og be om skyss
til og fra gudstjenesten i Moss Frikirke.