Sammen om oppdraget

Frikirkens offisielle navn er Den Evangelisk Lutherske Frikirke. «Sammen om oppdraget» er hele Frikirkens slagord, og menigheter og Frikirketorget står sammen om oppdraget vi har fått.

Frikirkens lære bygger på Guds ord og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse. Det vil si at Frikirken tror, lærer og bekjenner at Bibelen er den eneste regel og rettesnor for tro, lære og liv.

Kirkesamfunnet består i 2015 av til sammen 82 menigheter spredt rundt om i Norge. Det er gjennom den lokale menigheten man har den daglige kontakten med Frikirken, og der møter man utfordringer og oppgaver av forskjellig art, og grupper og foreninger som prioriterer forskjellige sider av Frikirkens mange oppgaver. Den beste måten å bli kjent med Frikirken på er å besøke en menighet og være med på en gudstjeneste, snakke med pastor eller andre som er engasjert i Frikirkens omfattende arbeid.

Du er hjertelig velkommen til Frikirkens fellesskap!