Velkommen i menigheten vår

Moss Frikirke er en menighet for alle generasjoner. Her er handlingsplanen for 2020-2023: Handlingsplan for Moss Frikirke 2020-2023_

Vi ønsker å:
– inkludere mennesker som søker et kristent fellesskap
– inspirere og oppmuntre til tro på Jesus og til å leve ut troen i hverdagslivet
– utfordre til å bruke gaver og evner i ulike tjenester og oppgaver i menighet og i lokalmiljø.

I løpet av èn til fire uker har alle aldersgrupper tilbud tilpasset alder og ulikt engasjement.
Søndagsklubben og Frikveld er tilbud til barna annenhver tirsdag. Her er det også middags-tilbud for alle som ønsker å være med. Husk påmelding.
Ungdomsklubben annenhver fredag samler ungdom over 13 år.
Bønnesamling, misjonsgruppe og husfellesskap er samlinger som legger til rette for fordypning, misjonsengasjement og relasjonsbygging.

Seniortreffet første torsdag i måneden. menigheten har også en stor andel seniorer som vi skal ta vare på. Derfor er seniortreffet viktig. Vi skal styrke og bevare både unge og eldre, og ikke minst skal enslige føle seg inkludert i fellesskapet,

Søndag formiddag er storsamlingen da alle generasjoner samles for å feire gudstjeneste sammen. Vi tilstreber å legge gudstjenestene til rette for barn og unge ved å engasjere dem i sang, musikk eller andre oppgaver i gudstjenesten.