Våre utsendinger

Fra juni 2019 har Frikirken ti utsendinger; seks i Japan og fire i Midtøsten (to av disse har permisjon i 2019). Frikirken støtter lokale medarbeidere i Mali og Israel. I tillegg har Frikirken kontakt med søsterkirker i Kina, Etiopia og Taiwan.

Moss Frikirke har påtatt seg ansvaret for å huske spesielt på familien Aasen som er utsendinger til et land i Midtøsten.

Aleksandra M. Andersen er ettåring for Sjømannskirken og tjenestegjør i Rotterdam skoleåret 2019/2020.