Utleie

Moss Frikirke er godt egnet for utleie til konserter, møter, konfirmasjoner, åremålsdager og andre arrangementer.

Kirkesalen har vel 200 sitteplasser inklusive plasser på galleriet. I kirkestua kan man greit dekke langbord til 50 – 60 personer. Kjøkkenet har dekketøy for servering av middag /kaffe til tilsvarende antall personer.  Det er anledning til leie av hvite duker.

Leiepriser:
Kirkesal                      kr 3000,-
Kirkestue m/ kjøkken kr 3000,-
Hele kirkebygget        kr 6000,-

Medlemmer i Moss Frikirke betaler kr. 2000,- pr etasje

Interessert i å leie lokaler i Moss Frikirke?
Ta kontakt med Knut Erik Bydall
Mobil: 994 40 744
E-post: kn-bydal@online.no