Kontakt

Petter Lande Johansen
Pastor 917 70 115 petlande@online.no

Kathrine Stampe
Familiearbeider/trosopplærer 403 91 039 stampene@gmail.com

Roar Hermansen
Leder diakonirådet 416 48 585 ashherma@frisurf.no

Espen Andersen
Eldste/lederråd, leder i Menighetsrådet og diakon 97017149 espen.andersen@seiersborg.vgs.no

Dag Frode Kolltveit
Eldste/lederråd 94379420 dakoll@online.no

Kari Bakke Tretteteig
Medlem lederråd 414 14 203 kartre@ostfoldfk.no

Kjell Arvid Austegard
Medlem lederråd 902 56 116 kjellaa72@gmail.com

KONTAKT BARNEGRUPPA GLOBUS
Kathrine Stampe 403 91 039 stampene@gmail.com

KONTAKT KONFIRMANTARBEIDET
Petter Lande Johansen 917 70 115 petlande@online.no

KONTAKT HYGGETREFFET
(pause i virksomheten)

KONTAKT HUSFELLESSKAPENE
Petter Lande Johansen 917 70 115 petlande@online.no

KONTAKT MISJONSGRUPPA
Karin Kuhr Myckland 920 95 626 karinkuhr.myckland@getmail.no

KONTAKT MISJONSBASAR
Grete Gundersen 926 26 802 greteg1@yahoo.no

KONTAKT UNGDOMSKLUBB
Harald Ågedal 454 04 815 harald.agedal@gmai.com

KONTAKT BARNEKORET JUBEL
Hilde Flaten 95 99 60 05 hilde.flaten@online.no

KONTAKT SØNDAGSKLUBBEN
Per Refsnes 997 42 102 perhrefsnes@gmail.com