Kontakt

Petter Lande Johansen
Pastor 917 70 115 petlande@online.no

Kathrine Stampe
Familiearbeider/trosopplærer 403 91 039 stampene@gmail.com

Øystein Kjærnes
Leder menighetsrådet 90990630 okjernes@online.no

Espen Andersen
Eldste/lederråd 97017149 espen.andersen@seiersborg.vgs.no

Dag Frode Kolltveit
Eldste/lederråd 94379420 dakoll@online.no

Kari Bakke Tretteteig
Medlem lederråd 414 14 203 kartre@ostfoldfk.no