Kontakt

Petter Lande Johansen
Pastor 917 70 115 petlande@online.no

Kathrine Stampe
Familiearbeider/trosopplærer 403 91 039 stampene@gmail.com

Øystein Kjærnes
Leder diakonirådet 90990630 okjernes@online.no

Espen Andersen
Eldste/lederråd (permisjon) leder i Menighetsrådet og diakon 97017149 espen.andersen@seiersborg.vgs.no

Dag Frode Kolltveit
Eldste/lederråd 94379420 dakoll@online.no

Kari Bakke Tretteteig
Medlem lederråd 414 14 203 kartre@ostfoldfk.no

KONTAKT SØNDAGSSKOLEN
Per Refsnes 997 42 102 per.refsnes@rygge.kommune.no

KONTAKT BARNEGRUPPA GLOBUS
Kirsti Mjelde 974 76 529 kirstimjelde@live.no

KONTAKT KONFIRMANTARBEIDET OG UNGDOMSKLUBBEN
Petter Lande Johansen 917 70 115 petlande@online.no

KONTAKT HYGGETREFFET


KONTAKT HUSFELLESSKAPENE
Petter Lande Johansen 917 70 115 petlande@online.no

KONTAKT MISJONSGRUPPA
Karin Kuhr Myckland 920 95 626 karinkuhr.myckland@getmail.no

KONTAKT MISJONSBASAR
Grete Gundersen 926 26 802 greteg1@yahoo.no

KONTAKT MENIGHETENS DIAKONIER
Øystein Kjærnes 909 906 30 okjernes@online.no

KONTAKT PRAKTISK HJELPETJENESTE
Roar Hermansen 416 48 585 ashherma@frisurf.no