Misjonsgruppa

Misjonsgruppa har som formål å gjøre misjon kjent og synlig i menigheten. Vi samler også inn midler for å drive misjon. Årets største begivenhet er «misjonsbasaren», som alltid er første lørdag i november.

Vi er en trofast gruppe på 15-20 personer som møtes annenhver tirsdag kl.11.00 i kirkestua i Moss Frikirke. Den første timen sitter noen med håndarbeider, noen prater, mens andre deltar i en bibelgruppe. Ved 12-tiden spiser vi medbrakt matpakke og får servert kaffe og te.
Etterpå leser vi nyhetsbrev fra våre misjonærer og avslutter med andakt og sang.
Alle er velkommen til å være sammen med oss.

Kontaktperson: Karin Kuhr Myckland, mobil: 920 95 626