Husfellesskap

Søndag er dagen da alle generasjoner samles for å feire gudstjeneste. Da står forkynnelse av Guds Ord, lovsang og nattverdfeiring sentralt. Selv om kirkekaffen etter gudstjenesten er en viktig sosial møteplass, er det mange som har stor glede og nytte av å samles i mindre fellesskap i hjemmene eller i kirkestua. Der bygger vi relasjoner og vennskap og samtaler omkring prekentekster, eksistensielle spørsmål eller rett og slett hvordan det er å leve som en kristen i hverdagen.

For tiden er det 7 – 8 grupper som samles hver 2. eller 3. uke. Vi legger vekt på en enkel og uformell ramme omkring samlingene hvor også forbønn for hverandre har en naturlig plass.

Ønsker du å være med i en slik gruppe?

Kontakt for husfellesskapene er pastor Petter Lande Johansen. tlf 917 70 115. Epost: petlande@online.no