Kråkeklubben familiespeiding

Kråkeklubben er Moss Frikirkes familiespeider-klubb. Vi samles en søndag i måneden. Etter Gudstjeneste og søndagsklubb, starter vi samlingene våre med «Speider Suppe» i kafeen i kirkestua. Her blir det informert om dagens turmål etc. Alle familier/barn med voksen er velkommen til å være med på dette. Vi er ute fra ca 1315 til 15.00. På hver tur er vi innom ett tema. Hvert tema blir representert av ett merke som barna får, og kan sy på skjerfet sitt.  På turen har vi også en samling med Kråkefar, som skal fortelle oss mer om dagens tema. «Kri Kra Krå, Ut på tur å GÅ, Kri Kra Krå, opp med sekken NÅ!»

Ledere er: Kathrine Stampe, Daniel Stampe, Atle Lofstad-Haug, og Agnas Torvund.