Kontakt

Petter Lande Johansen
Pastor 917 70 115 petlande@online.no

Kathrine Stampe
Familiearbeider/trosopplærer 403 91 039 stampene@gmail.com

Øyvind Modalsli
Leder menighetsråd 952 82 000 oyvindm@online.no

Kjell Arvid Austegard
Eldste og medlem lederråd 902 56 116 kjellaa72@gmail.com

Magnar Naustvik
Medlem lederrådet 990 96 113 mnaustvik@gmail.com

KONTAKT KONFIRMANTARBEIDET
Petter Lande Johansen 917 70 115 petlande@online.no

KONTAKT SENIORTREFFET
Kjell Stubberud 920 43 906 kjellstubb@gmail.com

KONTAKT HUSFELLESSKAPENE
Petter Lande Johansen 917 70 115 petlande@online.no

KONTAKT MISJONSGRUPPA
Karin Kuhr Myckland 920 95 626 karinmyckland@gmail.com

KONTAKT FØRJULSMESSE
Grete Gundersen 926 26 802 greteg1@yahoo.no

KONTAKT UNGDOMSKLUBB
Harald Ågedal 454 04 815 harald.agedal@gmai.com

KONTAKT BARNEKORET JUBEL
Hilde Flaten 95 99 60 05 hilde.flaten@online.no

KONTAKT SØNDAGSKLUBBEN
Per Refsnes 997 42 102 perhrefsnes@gmail.com

NETTREDAKTØR
midlertidig ubesatt

Roar Hermansen
Leder diakonirådet 416 48 585 ashherma@frisurf.no

KONTAKT UTLEIE
Barbara Thorsen 957 81 900 babsy@online.no

Medlem lederrådet