Ser vi deg i Frikirken denne høsten?

17.september 2019

Høstterminen er godt i gang i Moss Frikirke, og menighetens ledelse har nok en gang lagt opp et allsidig program for både barn, unge, voksne og eldre. Dessverre er det fortsatt en stor utfordring å skaffe nok frivillige ledere, noe som betyr at det tradisjonsrike «Hyggetreffet» fortsatt er i dvale.

Gudstjenestene med Søndagsklubb
for barna har høy prioritet. Det er søndag formiddag hele menigheten kan samles til felles gudstjeneste, med nattverd annenhver søndag. Hver søndag er det også kirkekaffe i menighetssalen.
Tirsdagene er også en dag fylt med allsidig aktivitet. Hver tirsdag er alle velkommen til menighetens bønnetime. Annenhver tirsdag er det mulig å være med i misjonsgruppe på formiddagen og  Småbarnsang på ettermiddagen. Annenhver tirsdag er det også barneklubben Globus for barn fra 6-års alderen og oppover.

Velkommen til kirkemiddag
Annenhver torsdag er det en gjeng frivillige som har påtatt seg å arrangere kirkemiddag i menighetssalen kl. 17.00 Her er det mye god mat for en 50-lapp, og oppslutningen om dette tilbudet har vært meget godt. Mange setter pris på denne uformelle samlingen der hovedsaken er å komme sammen og hygge seg med god mat og en trivelig prat. Det er viktig å understreke at alle som ønsker å kjøpe middag MÅ melde seg på. Dette kan gjøres ved å sende en melding til pastoren eller skrive seg på liste som ligger framme i menighetssalen i forbindelse med kirkekaffen etter søndagenes gudstjeneste.

Ungdomsaktiviteter
Annenhver fredag kl. 19.00 er det Ungdomsklubben som rår grunnen i Frikirken. Dette er et tilbud for ungdom fra 8.klasse. Her er det mange ulike aktiviteter og spennende opplegg. Det er et sterkt ønske om å få med flere ledere for denne viktige gruppa. Ungdomsklubben ledes i dag av pastor Petter Lande Johansen.
Moss Frikirke har også et mål om tilby våre ungdommer det aller beste konfirmantopplegget. Vi bruker mye tid og ressurser på dette fordi vi anser det som viktig.
Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller beste og å ta dem på alvor. Vi har stort fokus på å inkludere den enkelte og har derfor jevnlige smågruppesamlinger, forteller pastoren.

Familietreff på lørdager
Et helt nytt tilbud starter opp i høst, nemlig familietreff på lørdager. Målgruppen er familier med barn i alderen 0-12 år. Vi ønsker at treffene skal gi foreldre litt input og hjelp til å utruste barna til en slitesterk hverdagstro. Det skal være et forum der foreldre kan dele erfaringer med hverandre i forhold til det å være kristne på hjemmebane. På treffene fokuserer på ett område hver gang. Samlingene starter med et felles måltid for alle. Deretter blir det aktiviteter for barna mens foreldrene fordyper seg i et tema: Lørdag 21. september begynner vi på temaet «Kristen i hverdagen» – første vinkling er «Kan menigheten være med å utruste til sliktesterk hverdagstro?». Senere vil vi fortsette med temaer knyttet til å hvordan vi kan hjelpe barna å være kristne i dagens hverdag, vi vil se på ulike ressurser som er tilgjengelig for foreldre og andre temaer. Samlingene er uformelle og vi håper å kunne være til nytte og inspirasjon og samtidig skape et forum der foreldre kan møtes og bli kjent med hverandre, sier lederne Hilde Flaten og Kirsti Mjelde.

I tillegg til arrangementer og aktiviteter som går igjen på faste ukedager er det også lagt opp til flere spennende og inspirerende enkeltsamlinger og konserter.

Gatebarntreff
Tirsdag 1.oktober er det Gatebarn-treff i menighetssalen.   Flere i Moss Frikirke er med som faddere i et gatebarn-prosjekt i Etiopias hovedstad Etiopia. Denne dagen kommer fire av lederne i prosjektet på besøk til Moss og håper å møte mange av sine støttespillere i Mosseregionen.
Under samlingen vil det bli hilsener fra våre etiopiske gjester. Vi vil vise video fra vårt fadderprogram, og det blir en kort andakt og sanginnslag fra Etiopia, sier leder for norske Gatefolket, Odd Borgestrand. Gatefolket er den norske støtteforeningen som bidrar til at 1.100 barn får skolegang i stedet for å ende opp som gatebarn.

Sanger fra Bedehusland
Lørdag 19.oktober blir det konsert med korene Reflex under ledelse av Martin Alfsen. Her deltar også Fredrikstad Gospelkor og Frøydis Grorud. De presenterer «Sanger fra Bedehusland» og her kan vi love en flott og inspirerende sangkveld.

Torsdag 24.oktober blir det et ekstra misjonsmøte med besøk fra Palestina og Ingjerd Grimstad Bandak. Rådekvinnen er sendt til Midtøsten av Frikirken, og jobber blant annet med utdanning, forsoning og barne- og familiearbeid.

Lørdag 2.november er det igjen klart for menighetens misjonsbasar der det er utlodning, salg av håndarbeider, kafeteria og ulike aktiviteter for barn og unge.

Lørdag 16.november håper menighetens ledelse på stor innsats under høstdugnaden.

Advent og jul
Desember står selvsagt i adventstidens- og julens tegn. Lørdag 7. og 14.desember blir det juleverksted for barnefamilier. Søndag 15.desember synger vi julen inn og fredag 20. desember blir det den tradisjonsrike julekonserten med Kristine Stærk.
Julaften er det Familiegudstjeneste kl. 15.00, og 1.juledag feirer vi høytidsgudstjeneste kl. 12.00.

Følg med
Alle arrangementer kan du finne i vår Kalender, som du ser på høyre side på vår nettside. Vi holder også våre Facebook-sider oppdatert uke for uke. Husk at Frikirken har tilbud om kirkeskyss til hver gudstjeneste. Informasjon om dette finner du på våre nettsider, og her kan du også lese om de ulike samlingene i hovedmenyen.

Ønsker du å komme i kontakt med menighetens ledere kan du klikke deg inn her: http://mossfrikirke.no/om-oss/kontakt/