Her er vinterens og vårens arrangementer

20.desember 2021

Moss Frikirkes semesterprogram for våren 2022 er nå klart, og det er ingen tvil om at menigheten ønsker å nå alle generasjoner med et allsidig tilbud. Fortsatt er det barn, unge og barnefamilier som står i fokus.

-Vi vil gjerne nå nye generasjoner med verdens viktigste budskap. Samtidig er vi bevisst på at vi ikke bare skal nå nye mennesker, men også ta vare på de godt voksne og de eldre i menigheten. Derfor er vi glad for at også Seniortreffet nå er godt i gang, sier pastor Petter Lande Johansen og familiearbeider Kathrine Stampe.
Årets første seniortreff, 6 januar, er imidlertid avlyst grunnet koronasituasjonen, og det kan bli flere avlysninger i det oppsatte programmet dersom myndighetene kommer med retningslinjer og regler som tilsier dette.
Foreløpig er det tillatt med 50 personer tilstede på gudstjenester, men inntil videre er det nødvendig med påmelding. Send sms til pastor på nr 91770115 eller mail til petlande@online.no  

På grunn av den høye smitten blant barn og unge vil Moss Frikirke ikke kunne tilby Søndagsklubb eller noen annen form for barne -og ungdomsarbeid fram til 14. januar 2021, eller så lenge dagens anbefalinger ligger til grunn.
Misjonsmøtene og menighetens bønnetime vil fortsette som normalt, men det blir altså ingen Frikveld med Miniklang, Jubel eller kirkemiddag på oppsatte tirsdager inntil nye regler gjør dette mulig.

Vi håper begrensningene blir opphevet så snart som mulig, slik at vi kan gjennomføre de arrangementer som står på semesterplanen, sier pastor Petter Lande Johansen. Dersom det er spørsmål knyttet til de enkelte arrangementene er det mulig å ta kontakt med pastor eller familiearbeider. Se kontaktinformasjon her på våre nettsider. http://mossfrikirke.no/om-oss/kontakt/

Viktige datoer
Gudstjenestene er fortsatt menighetens viktigste samlinger, og her er det ikke aktuelt med avlysninger slik situasjonen er nå. Av andre viktige datoer å merke seg denne våren er Seniortreffets kulturkveld torsdag 3. februar. Denne kvelden får vi besøk av tidligere redaktør i Vårt Land, Helge Simmones og sangerne Renate og Morten Gjerløw Larsen. Helge Simonnes har gitt ut boken «Trump, Gud og kirken». På basis av den nye boken holder Helge Simonnes et foredrag med tittelen: «Arven etter Donald Trump – når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokratiet.

Søndag 6. mars arrangeres BliMed-gudstjeneste og 27. mrs inviterer Kråkeklubben til familiespeiding etter gudstjenesten.

I april blir det Misjonsgudstjeneste søndag 3.april. Påskefeiring blir det selvsagt også. Palmesøndag 10.april er det påskevandrings-gudstjeneste for hele storfamilien med påfølgende kirkelunsj. Skjærtorsdag blir det nattverdgudstjeneste med kveldsmat. Langfredag betyr pasjonsgudstjeneste kl. 11.00 og felleskirkelig korsvandring i byen kl. 15.00. 1. påskedag blir det som vanlig høytidsgudstjeneste. Kråkeklubben inviterer til ny familiespeiding søndag 24. april.

Mai-dagene og pinse
1. mai inviteres det til gudstjeneste  og søndagsklubb kl.17.00, og da blir det også felles kveldsmat.
Søndag 8. mai blir en stor festdag med konfirmasjonsgudstjeneste. Søndag 15. mai er Kråkeklubben på farten igjen etter gudstjenesten og søndag 22. mai er det endelig igjen klart for Barnas Dag.
Søndag 5. juni er første pinsedag, og denne dagen markeres med Høytidsgudstjeneste.

Følg med på våre nettsider og på facebook for oppdateringer og eventuelle justeringer av programmet, oppfordrer Petter Lande Johansen.