Visjoner under menighetsmøtet

15.juni 2016

Kari Bakke Tretteteig ble i kveld enstemmig valgt inn i Moss Frikirkes lederråd. Hun ble valgt for en periode på tre år. Kari Bakke Tretteteig har en master i spesialpedagogikk og underviser til daglig ved Kirkeparken videregående skole i Moss.   

Legger plan for flere unge familier inn i menigheten. Fra venstre eldste Vigdis Stapley, pastor Petter Lande Johansen og eldste Dag Frode Kolltveit. Sittende foran eldste Espen Andersen.

Legger plan for flere unge familier inn i menigheten. Fra venstre eldste Vigdis Stapley, pastor Petter Lande Johansen og eldste Dag Frode Kolltveit. Sittende foran eldste Espen Andersen.

 

Det var kun 21 medlemmer tilstede under kveldens menighetsmøte, men blant de frammøtte var det visjoner for menighetsarbeidet.
Det ble orientert om arbeidet med lokal trosopplæringsplan og informasjon om prosessen rundt nyansettelse av medarbeider for arbeid blant barn og unge.  Annonsen der det søkes etter familie- og trosopplæringsmedarbeider ligger nå ute på Frikirkens nettsider.

Barn og familier
Moss Frikirke har i sin handlingsplan vært tydelig på at menighetens hovedsatsingsområde er barn fra 0 – 12 år og deres foreldre. Dermed vil den nye medarbeideren få spennende oppgaver blant unge familier. Menigheten jobber nå fram en lokal trosopplæringsplan for å styrke sitt arbeid for barna og deres foreldre i Mosseregionen.
Eldste Vigdis Stapley sier i en oppsummering etter møtet at menigheten føler sterkt på at rekruttering nå er viktig for landets eldste frikirkemenighet.
-Vi håper å få en medarbeider som virkelig brenner for barn, unge og familier. Vi må legge til rette for at familier med små barn kjenner seg hjemme i vår menighet. Det er en nådegave å jobbe med familier. Barn inn i menigheten står høyt på vår agenda, og da er det de unge familiene vi må huke tak i, mener Stapley.

Starter Alpha-kurs
Det ble en god samtale om veien videre for menigheten. Det vil til høsten bli arrangert Apha-kurs der mennesker i ulike aldersgrupper blir invitert. I Alpha er det anledning til å utforske den kristne tro i et åpent og avslappende miljø. Alpha består av 10 ukentlige og tankevekkende samlinger.
Alpha har lav terskel, og er et tilbud de aller fleste kirkesamfunn i Norge støtter opp om. Mer enn 24 millioner mennesker over hele verden har funnet ut at det er vel verd å gjennomføre Alpha, og Vigdis Stapley har tatt hovedansvaret for høstens kurs i regi av Moss Frikirke.

Menighetsmøtet var enig om at det er viktig å få nye mennesker inn i husgrupper i menigheten.
-Vi må formidle de gode og viktige verdiene i en stadig mer sekularisert verden også i Moss, sier Vigdis Stapley.

Positiv økonomi
Menighetsmøtet fikk også presentert den økonomiske situasjonen. Etter en periode med anstrengt økonomi er det nå positive tendenser.   Givertjenesten er i tråd med budsjett og faktisk litt over budsjett.  Med en ny stilling på inntil 75 prosent vil det bli større lønnskostnader, men det kan også bli aktuelt å opprette full stilling i samarbeid med en annen frikirkemenighet i Østfold.

Under eventuelt
ble det diskutert om menigheten har en god strategi for ta imot nye mennesker som søker seg inn i menigheten.
-Der har vi et forbedringspotensial. Menigheten har ikke en godt organisert tjeneste for å ta imot potensielle medlemmer, og det er noe vi vil ta tak i, opplyser Vigdis Stapley.