Vil du bli trosopplærer i Indre Østfold?

6.mai 2021

Smaalenene Frikirke på Mysen jakter nå på en trosopplærer og kontormedarbeider i 60 prosent stilling. Frikirken har bedt om at de andre menighetene i Østfold bidrar til å gjøre denne stillingen kjent.

Er du selv interessert, eller kjenner noen som kan være aktuell for stillingen kan du
Ansvarsområdet er ganske vidt, men det viktigste er utvilsomt å legge til rette for at bsrn og unge blir kjent med Jesus og lærer å bli glad i Ham, som det står i utlysningsteksten.

Nærmere informasjon om stillingen får du av pastor
Hilde Margrethe Sæbø. Mob: 974 13 400
E-post: hilde.smaafri@frikirken.no

Søknad sendes: post.smaafri@frikirken.no, og søknadsfristen er satt til 1.juni.  (ikke 25.mai, slik det står i annonsen.)Det er ønskelig at trosopplærer og kontormedarbeider kan begynne i stillingen 1.september.
Du kan lese hele stillingsannonsen her: