Vil du bli oppdatert?

21.januar 2017

Kirkeakademiene i Moss og Son, der også Moss Frikirke er representert, inviterer til heldagskurs om kristen tro i Son Kulturkirke lørdag 4.mars kl.09.00-16.00.

Dette er et kurstilbud som henvender seg til alle menigheter i Moss og Vestby, og for folk flest, sier leder i Moss Frikirkes menighetsråd, Øystein Kjærnes, som også er varamedlem til styret i kirkeakademiene i Moss og Son.
Kurset er spesielt godt egnet for alle som vil vite mer om hva kristen tro egentlig handler om.
-Dette er for deg som ikke har noen tro, som sliter med å tro, eller som er en troende, men likevel har mange spørsmål, sier Kjærnes.

Innsikt og forståelse
Kurset tar sikte på å skape fruktbare forestillinger om sentrale tema i kristen tenkning og åpne for ny innsikt og forståelse for dermed å stimulere til egen utvikling.
Foredragsholdere denne dagen er brødrene Ole Jacob og Kjell Arnold Nyhus, som begge er prester i Den norske Kirke, og som også er forfattere bak boka «Kristen tro – oppdatert».
Øystein Kjærnes anbefaler både boka og kurset. Han deltar selv i en bibelgruppe i Frikirken der boka benyttes som grunnlag for samtale og fellesskap.

Påmeldingsfrist
er satt til 24.februar, og alle som vil delta kan melde seg på til marit.roos.hansen@vestby.kommune.no. Kurset koster 150,- kroner, og inkluderer lunsj, kaffe og kaker.

Tre hovedtemaer
Av temaer som belyses er ulike gudsbilder, der foredragsholderne hevder at alle har et gudsbilde. Snakker vi da om samme Gud, er Gud skapt i menneskets bilde og kan vi egentlig vite noe om Gud.
Det andre temaet handler om hvordan vi leser Bibelen. Skriften alene, er det en naiv illusjon. Bibelen som litteratur, Bibelen og naturvitenskapen, om vold i Bibelen og til slutt Bibelen og den historiske prosess/nyere forståelse av tekstene.
Det siste temaet handler om å forstå Jesus i dag.
-Hvorfor blir vi ikke ferdig med ham, hvorfor lever vi i stadig undring og til sist og kanskje det aller viktigste: Når ord blir til handling.
Kurset avholdes i Son kulturkirkes lokaler.