Vi vil være en misjonal menighet

28.desember 2015

 

Moss Frikirke har nylig revidert handlingsplanen for menigheten. Visjonen er : ”Motta hans nåde – spre hans herlighet”

 

Det betyr at Moss Frikirke vil være en misjonal menighet. Vi vil ha fokus på det misjonale i alt vårt arbeid og ha en misjonal livsstil.

En misjonal menighet er et fellesskap av kristne som lever i kontakt med mennesker der de bor, enten det er naboer, arbeidskolleger eller skolekamerater – eller mennesker de får kontakt med gjennom ulike aktiviteter og sosiale sammenhenger.
Med Jesus som vårt store misjonale forbilde, utfordres også vi til å inkludere mennesker i våre fellesskap, se deres behov og vise omsorg gjennom gode handlinger. Gjennom ord og handlinger ønsker vi å fortelle det gode budskapet fra Gud.

Vi vil be …
Som menighet vil vi samles om følgende bønn: Herre led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Amen.

CK7A4761 2

Vårt hovedsatsingsområde
Barn i alderen 0–12 år og deres foreldre: «Moss Frikirke vil bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.»
Vi vil
– at menighetens barnearbeid skal være utadrettet med fokus på vårt nærmiljø
– legge til rette for at barna skal trives i kirken og på gudstjenesten, blant annet gjennom innbydende lokaler som imøtekommer familienes behov
– videreutvikle søndagsskolen og Globus
– opprette et trosopplæringsutvalg som skal utarbeide en lokal dåpsopplæringsplan
– ha jevnlig kontakt med menighetens dåpsbarn og deres foreldre
– skolere og kurse menighetens frivillige barne- og ungdomsarbeidere
– skape møteplasser der vi kommer i kontakt med målgruppens foreldre
– bruke betydelige økonomiske midler dersom det blir nødvendig

Andre satsingsområder/tiltak
Vi vil
– videreutvikle misjonal menighet med blant annet innsats for «de svake» i samfunnet
– videreutvikle møteplasser for kirkefremmede, slik som kirkemiddag, nabokvelder, Hyggetreffet osv.
– tilby et nådegavebasert tjenestefelleskap for medlemmene
– legge gudstjenesten mer til rette for ungdom og unge familier
– videreutvikle sangen og musikken i gudstjenesten
– videreutvikle ungdomsarbeidet
– gi alle tilbud om å være med i en husgruppe
– ha fokus på givertjenesten
– knytte kontakt med brukerne av Skateparken
– videreutvikle bønnearbeidet i menigheten som basis for alt annet arbeid

Våre mål
Vi vil
– være et sted der Gud møter, kaller og utruster mennesker slik at de kan være Jesu disipler
– være en menighet med særlig fokus på at barn og unge skal få styrket og videreutviklet sin tro
– vinne nye mennesker for Kristus
– være synlige i lokalsamfunnet
– øke interessen for ytremisjon hos medlemmer i alle aldre

Informasjon og markedsføring
Moss Frikirke har opprettet sin egen hjemmeside og vil drifte denne slik at den blir en aktuell side med nyheter og kalender for all aktivitet i menigheten.

Vi ønsker også å være aktiv i sosiale medier. I første omgang er vi på Facebook.