Vi trenger alle en hyrde

25.april 2020

Prekenteksten for 3. søndag i påsketiden er en av de mest kjente beretningene i Bibelen, der Jesus sier at han er den gode hyrde som er villig å gi sitt liv for sauene sine. Her kan du lese pastor Petter Lande Johansen sine betraktninger over denne teksten, som står skrevet i Johannes 10. 11 – 18:

Dersom du heller ønsker å lytte til prekenen kan du gjøre det her:

Den gode hyrde
11 Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. 12 Men den som er leiekar og ikke hyrde, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. 14 Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 likesom Faderen kjenner meg og jeg kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene. 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.
17 Faderen elsker meg fordi jeg gir mitt liv for siden å ta det tilbake. 18 Ingen har tatt mitt liv; jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det igjen. Dette er det oppdrag jeg har fått av min Far.»

 Da et helt folk lot seg lede
12.mars ble hele landet stengt ned. Statsministeren sto på pressekonferansen og sa at vårt land var truet og at det var derfor viktig å ta grep. De hadde mistet kontrollen på koronaviruset og de kunne ikke lenger spore smittekilden. De stengte ned alle barnehager og skoler. De som hadde mulighet skulle ha hjemmekontor. Ingen fikk lov til å reise unødvendig og ingen fikk reise på hytta, hvis den ikke lå i bostedskommunen. Man fikk heller ikke lov til å besøke de eldre på alders- og sykehjem. Tiltakene var enorme og fikk enorme konsekvenser. Statsministeren sto rak i ryggen og kalte det en felles dugnad.
I dag, når vi ser oss tilbake, er de aller fleste svært takknemlige for landets ledelse. De fleste av oss tror og håper at deres veivalg var rette. Landets helsemyndigheter og vår regjering pekte ut en retning for hele folket og folket gikk. Et helt land lot seg lede.

Kong Salomo og Jørgen hattemaker
Hva var det som gjorde at vi som folk fulgte myndighetenes restriksjoner? Selvsagt hadde det med at vi forstod alvoret og at vi forsto hvor farlig dette viruset kunne være. Men jeg tror også det handlet om at vi så omsorgen som statsministeren og hennes medarbeidere viste. Hun og helseministeren forstod at dette var vanskelig og krevende for landes innbyggere. De forstod at dette ville føre med seg store økonomiske tap og de forstod at mange ville oppleve ensomhet.
Dessuten så gikk de foran som gode forbilder. Reglene gjaldt for alle. Tiltakene gjaldt like mye for kong Salomo, som for Jørgen hattemaker. Alle måtte vi bidra. Mens mange av oss måtte være i hjemme-karantene, så vi at også regjeringsmedlemmene også satt isolert i sine hjem. Da de skulle bli intervjuet måtte de også sitte foran pc´ n på Skype.
Etter min mening har vi sett et lederskap som ledet sitt folk med omsorg og ydmykhet. Hvis vi skulle prøve deres ledelse på det som er dagens tekst, ville nok mange plassere landets ledelse under hyrdebegrepet og ikke under leiekar. For hyrden viser omsorg i sin ledelse, mens leiekaren tenker kun på sitt eget.

Men noen ville ikke
Men så var det noen som ikke så behovet for å følge rådene og påleggene vi fikk. De ville ikke la seg lede. De ville gå sin egen vei. De trodde kanskje de visste best selv, eller kanskje de tenkte; dette rammer ikke meg. Så lenge jeg har det gøy er det ikke så nøye med andre. Kanskje var det egoismen som var rådende. De klarte ikke å se at vi stoppet landet i solidaritet med våre eldre og de som var i faresonen. De så ikke at rådene og veiledningene var gode for oss som folk. Ja veiledningene var gitt i kjærlighet.

Hva med en PV?
Under denne krisen ble også landets treningssentre stengt, men jeg fikk høre at de som hadde en PT (personlig trener) de fikk fortsatt sin oppfølging. De fikk lagt opp et treningsopplegg som de kunne følge hjemme og deres PT fulgte dem opp med ansvarliggjøring.
Men hva med en PV? Altså en personlig veileder? Hadde det slått an tro? Hadde vi hatt behov av det i hverdagen. En som kunne veilede og gi oss råd og lede oss? En som fortalte oss den beste veien vi kan gå. En som oppmuntrer oss og viser omsorg? Eller hva med en som leder oss inn på den rette vei? Eller liker vi ikke å la noen veilede oss. Tenker vi at vi vet best selv?

Den gode Hyrde
Jeg er den gode hyrde, sier Jesus om seg selv i dagens tekst og Bibelen bruker dette begrepet mange ganger. Gud ser på seg selv som den gode hyrde og han ønsker å være hyrde for oss mennesker. Han ønsker å være vår PV, vår personlige veileder. Med andre ord, Gud ønsker å påvirke våre liv. Ikke for å begrense oss, men for å veilede oss på den rette vei. Jesus ønsker å vise og lede vei frem til det evige liv. Det er derfor denne teksten kommer nå like etter påske. For det var i påsken Jesus gjorde det som gir oss mulighet til et evig liv. Det er derfor han skriver; Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Det var det Jesus gjorde på korset. Han gav sitt liv for sine sauer.

Han tegnet deg i begge sine hender,
slik at da han fant deg,
så viste Han med en gang hvem du var:
Den elskede. (Rita Aasen)

Hyrde, ikke leiekar
Skal vi mennesker la oss lede tror jeg vi må se at det ligger kjærlighet bak ledelsen. Når vi får retningslinjer og begrensninger, så må vi forstå at de er til det beste for oss. Og dette vet Jesus. Det er derfor han skriver at han er den gode hyrde og ikke leiekar. Gud ønsker ikke å styre oss for egen vinnings skyld. Nei Gud ønsker å lede oss slik at vi finner veien hjem, hjem til Far. Så er det noen som opplever at kristendommen kun handler om forbud og påbud. Altså at de føler seg kneblet og ufrie. Men det var og er ikke Gud sin hensikt. Gud vil frihet. Derfor inviterer han oss til å følge ham. Vi har vår frie vilje til å si ja eller nei. Men Jesus strekker ut sin hånd og sier kom! Så er det opp til oss å velge vei. For Gud sendte sin sønn for å sette oss mennesker i frihet.

Da Gud ga menneskene de 10 bud var det ikke for hans del, men han gjorde det til det beste for oss. Det er jo derfor det norske samfunn er bygd på disse budene. Lovene i vårt land er til for å beskytte sine innbyggere. Og det er derfor Gud veileder oss mennesker. Han elsker oss og derfor ønsker han å beskytte oss. Ja Jesus, vår hyrde, elsker oss så høyt at han var villig til å gi sitt liv for oss. Så kan det ligge mye kjærlighet i et klart og tydelig NEI, – det vet vi som er foreldre.

La Herren være hyrde
Vi vet at hyrdens oppgave er å verne om sine sauer. Hyrden leder dem til steder der det er mat og drikke. Og en hyrde tar kampen mot fienden og kjemper mot farene og tar kampen mot rovdyrene. Jesus er vår hyrde og han kjemper for oss.
Han vil oss det beste, for han har omsorg for oss. Tenk, vi kan rope til vår hyrde i hver en stund. Samme hvordan vi har det, så kan vi rope på hjelp og han kommer. Jesus kommer!

I Jesaja 41 står det:
Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd.

Slik er den gode hyrde.
Og vår hyrde forlater oss ikke. Nei han er der til enhver tid og skulle vi mennesker rote oss bort fra ham, ja da leter han. For Gud er en Gud som leter, han leter etter alle sine dyrebare barn.

Her kommer et dikt fra til fra Rita Åsen:
La Herren
være hyrde
for deres hjerter

For Han
er den som vil etterjage dere
med godhet og miskunnhet
alle deres livs dager

La Herren være hyrde for deres hjerter
når dere møter de gode dagene,
for da glemmer dere ikke
at Han er den
som velsigner dere.

La Herren være hyrde for deres hjerter
når dagene er onde.
For de dagene kommer.
Men vit da dette:
Han vil bære dere også i disse dagene,
slik han gjorde det i de gode dagene.
Derfor, vend dere til Ham.

Han som lar sitt ansikt lyse over dere.
Han som sier til dere:
Dere er mine
og jeg
vil være mild mot dere.

Vend dere til Ham.
For Han er den
som lærer dere å vandre i lyset
slik at det dere gjør,
det gjør dere for Ham
og ikke for mennesker

Derfor:
La Herren være hyrde for deres hjerter.
Han sier:
Jeg styrker dere
og hjelper dere
og holder dere oppe
med min rettferds høyre hånd. (Rita Aasen)

Amen.

Her kan du høre Solveig Leithaugs versjon av sangen, Du skulle ei sørge  
(Videoen begynner med reklame, som du kan hoppe over)