Ventetiden er her

24.november 2019

Vi går inn i adventstiden, og den blir også markert gjennom flere samlinger i Moss Frikirke. Vi ønsker deg velkommen til adventsfeiring sammen med oss.

Advent betyr å gjøre kjent at noe skal komme. Advent er med andre ord en tid for forberedelse, da vi gjør oss klar til den og det som skal komme: Jesus og julen.

Tradisjonelt har fiolett vært adventtidens farge. Det er en farge for forberedelse og faste. Man fastet i adventstiden for å gjøre plass til julen, både i konkret og i overført forstand. I dag tar mange julen på forskudd med kalendergaver og julebord i adventstiden. Kanskje er det derfor advent i dag assosieres med mange forskjellige farger: rød, hvit, svart, grønn, oransje.

To sentrale personer
I Bibelen er det særlig to personer som forbindes med advent, profeten Jesaja fra Det gamle testamentet og Døperen Johannes fra Det nye testamente. Begge peker vekk fra seg selv og fram mot Jesus.

Døperen Johannes gjør det ved å bane vei for Jesus og fortelle folket at Jesus er på vei. Johannes sier til menneskene at de skal bli døpt med vann som tegn på at de blir vasket rene utvendig og innvendig for alt det vonde de har gjort, og så skal de vende seg om mot Gud og Jesus. Senere vil Jesus komme og døpe med ild og Den hellige ånd.

Jesaja peker fram mot Jesus fordi han som profet (730 f.Kr. til 700 f.Kr.) taler om et kommende fredsrike, om en sønn som skal være frelser og fredsfyrste, og om ørkenen som skal blomstre. Aller sterkest i denne sammenhengen er profetien om den unge kvinnen som skal bli gravid og føde en sønn (Jesaja 7,14): Han skal få navnet Immanuel som betyr ”Gud med oss”. Blant andre forstår evangelisten Matteus Jesu fødsel som en oppfyllelse av Jesajas profetier. De regnes derfor som et forvarsel om at Jesus skal komme.

Herrens komme
Selve ordet advent kommer fra «Adventus Domini», som er latin og betyr Herrens komme. I denne tiden forbereder man seg til julen og feiringen av Jesu fødsel på jorden. Herrens komme vil i adventstiden inneholde tre aspekter. Den første er at Jesus blir født her på jorden, som barnet i krybben. Det andre er at han kommer i nærhet med den kristne kirken og de troendes hjerter. Til slutt handler det om hans retur til jorden ved jordens ende.
Adventstiden er alltid de fire siste søndagene før andre juledag (25. desember). Kommer julaften et år på en søndag vil julaften være siste søndag i adventstiden. Det vil altså si at advent alltid vil begynne mellom 27. 11. og 03.12.


Adventskrans og adventslys
Lys har en spesiell rolle i adventstiden. Lysene skal lyse opp mørket. På samme måte som Jesus lyste opp jorden med sin tilstedeværelse. I kristendommen er Jesus verdens lys, og oppfyllelse av profetien i Jesajas bok. Adventskransen har fire lys, som symboliserer de fire søndagene i denne perioden.
Tradisjonelt er adventsstaken en krans av gran, som er pyntet med hvite lys og lilla bånd. Innenfor kirken er dette stadig slik, men hos folk flest er nok ikke denne tradisjonen like standhaftig. Stadig flere benytter rødt, som naturlig er på båndene, siden det er julens farge. Eller en har adventsstake av forskjellige utforminger, men med lilla lys. En slik utvikling vil nok være naturlig da julens budskap for mange drukner i handelsstandens juleforberedelser, som starter lenge før advent og jul. Da gjelder det å holde adventens budskap levende.

Samlinger og gudstjenester i Moss Frikirke i adventstiden og julehøytiden:
1.søndag i advent, 1.desember kl.11.00: Familiegudstjeneste ved søndagsklubben.
Tirsdag 3.desember kl. 17.30: Småbarnsang
Tirsdag 3.desember kl. 19.00: Menighetens bønnetime
Torsdag 5.desember kl. 17.00: Kirkemiddag. Husk påmelding. Kr. 50,-
Fredag 6.desember kl. 19.00: Ungdomsklubben
Lørdag 7.desember kl.11.30: Juleverksted for småbarnsfamilier

2.søndag i advent, 8.desember kl.11.00: Gudstjeneste og søndagsklubben
Tirsdag 10.desember kl. 11.00: Misjonsmøte
Tirsdag 10.desember kl.17.00: Barneklubben Globus
Tirsdag 10.desember kl. 19.00: Menighetens bønnetime
Lørdag 14.desember kl. 11.30: Juleverksted for småbarnsfamilier

3.søndag i advent, 15.desember kl.17.00: Vi synger jula inn.
Fredag 20.desember kl. 19.00: Julekonsert ved Kristine Stærk. Billetter ved inngangen

4.søndag i advent: 22.desember kl.11.00: Gudstjeneste m/nattverd. Søndagsklubben
Julaften, tirsdag 24.desember kl. 15.00: Familiegudstjeneste
1.Juledag, onsdag 25.desember kl.12.00: Høytidsgudstjeneste m/nattverd
Søndag 29.desember kl.11.00: Gudstjeneste