Velkommen til påskefeiring

9.april 2017

Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg over flere dager:  Påsken er den viktigste og eldste kristne høytiden og feires til minne om Jesu oppstandelse fra de døde. Dette markerer vi også i Moss Frikirke. Velkommen til påskefeiring hos oss.

Palmesøndag feirer vi gudstjeneste klokken 11.00 hvor Dag Frode Kolltveit taler. Det er søndagsskole for barna. Velkommen til Moss Frikirke
Tirsdag 11.april er du velkommen til menighetens faste bønnetime kl.19.00
Skjærtorsdag kl. 18.00 samles vi til fellesskapskveld med nattverd. Vi minnes på en særlig måte Jesu siste måltid med sine disipler.
Langfredag kl.11.00 er du velkommen til en stille pasjonsgudstjeneste. Langfredagens tekster står i fokus under denne gudstjenesten, der pastor Petter Lande Johansen taler.
Langfredag kl.15.00: Korsvandringen langfredag har blitt en tradisjon i Moss. Folk fra flere av byens menigheter deltar. Under korsvandringen stanser vi opp ved ulike stasjoner for bønn og sang.
1.Påskedag inviterer vi til Høytidsgudstjeneste med nattverd. Det blir også søndagsskole. Pastor Petter Lande Johansen taler.

En viktig høytid
Påsken er et drama på liv og død som utspiller seg over flere dager: Palmesøndag rir Jesus inn i Jerusalem og hylles som konge. Skjærtorsdag spiser han sammen med disiplene for siste gang og innstifter nattverden. Langfredag blir han korsfestet på Golgata og dør. Påskedag står han opp fra de døde og 2. påskedag fortelles det blant annet om hvordan han møter to disipler på veien til Emmaus og snur opp-ned på deres liv slik at de omvender seg.

Skjærtorsdag, Jesu siste måltid med sine disipler.

Skjærtorsdag, Jesu siste måltid med sine disipler.

Påske i Det gamle testamentet
Påske kommer fra det hebraiske ordet pesach som betyr ”å gå forbi”. Derfor kalles den jødiske påsken også ”passover” på engelsk.
I Det gamle testamentet er påsken en fest som hvert år feires til minne om at Moses førte israelittene ut av fangenskapet i Egypt. I 2. Mosebok kap. 5. kan vi lese om den egyptiske farao som ikke ville la israelittene forlate landet. Derfor sendte Gud ti plager over det egyptiske folket. Den tiende plagen innebar at Gud sendte en dødsengel gjennom gatene som drepte alle landets førstefødte sønner. Gud hadde forut for dette advart israelittene gjennom Moses. De slaktet et lam og blodet fra lammet strøk de på dørstolpene og dørbjelken på huset. De husene som hadde blod på dørene gikk Herrens engel forbi, derav pesach: At døden gikk forbi husene. Farao ga seg, og Moses samlet israelittene og førte dem gjennom Rødehavet og ørkenen, men det er en annen historie.
Derfor leser vi i Det gamle testamentet at den jødiske påsken skal feires til minne om denne flukten, og at påskemåltiden derfor skal spises stående og i hast. I tillegg til lammet spiser man usyret brød, brød bakt uten gjær, til minne om at forfedrene i Egypt ikke hadde tid til å bake hevet brød. Påsken kalles derfor også høytiden med usyret brød i både Det gamle testamentet og i evangeliene.

Døden på korset,- men han sto opp igjen!

Døden på korset,- men han sto opp igjen!

Påske i Det nye testamentet
I Det nye testamentet feirer Jesus og disiplene påske på samme måte som alle andre jøder – sin siste påske feirer Jesus i Jerusalem. Han spiser påskelammet sammen med disiplene sine, blir henrettet, men står opp fra graven. Derfor blir påsken også den viktigste kristne høytid. Dette kan du lese mer om i Påskefortellingen som gjengis i alle de fire evangeliene.

Påsken finnes altså både i en jødisk og i en kristen sammenheng, og selv om de handler om forskjellige ting og feires på ulike måter, kan ordet pesach – å gå forbi – også hjelpe oss til å forstå hva den kristne påske betyr: Jesu blod på korset betyr nemlig at døden også går forbi vår dør, på samme måte som lammets blod betydde at dødsengelen gikk forbi israelittenes dører i det gamle Egypt. (kilde om påsken: bibel.no)