Velkommen til påskefeiring

20.mars 2018

Moss Frikirke feirer påske med gudstjenester på palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag. Du er hjertelig velkommen til å feire påske sammen med oss!

Bildet: Graven er tom. Jesus er oppstått og lever i dag!

Palmesøndag møtes vi til gudstjeneste kl. 11.00. Da er det også søndagsskole. En halv time før gudstjenesten er det som vanlig bønnesamling.  Vi feirer palmesøndag til minne om Jesu inntog i Jerusalem, da folket hyllet ham med palmegrener.

Skjærtorsdag er det gudstjeneste med kveldsmåltid kl.18.00. Her taler pastor Petter Lande Johansen.
Denne dagen vasket Jesus disiplenes føtter. Dessuten feires skjærtorsdag til minne om at Jesus innstiftet nattverden. Fra skjærtorsdag til påskedag følger gudstjenestenes tekster hans vei gjennom lidelse og død til oppstandelse.

Langfredag er du velkommen til pasjonsgudstjeneste kl. 11.00, hvor også pastor Petter Lande Johansen taler. Langfredag er korsets dag: «Det er fullbrakt!»
Denne dagen er til minne om Jesu korsfestelse.

1.påskedag inviteres du til høytidsgudstjeneste kl. 11.00. Pastor Petter Lande Johansen taler. Det er også søndagsskole og nattverd.
«Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde», – slik slår apostelen Paulus fast den mest avgjørende hendelsen i den kristne tro (1. Kor 15, 20). Uten oppstandelsen ville det ikke vært noen kristendom.

Derfor feirer vi påske
I påsken forteller vi historien om det som skjedde med Jesus da han døde og stod opp igjen. Det begynner på palmesøndag. Jesus blir tatt imot som en konge, med palmegrener og heiarop. Men i løpet av noen dager snur stemningen.
På Skjærtorsdag er Jesus sammen med sine disipler. Det er da han innstifter nattverden. Etter måltidet går de ut til Getsemane. Der blir Jesus tatt til fange, etter at en av hans egne, Judas, har angitt ham til dem som vil ta han.
Så kommer Langfredag, dagen da Jesus korsfestes og dør. Heldigvis stopper ikke historien der, men fortsetter påskedag med den tomme graven. Jesus er stått opp! Og 2. påskedag handler om at Jesus møter sine disipler igjen, nå som den oppstandne.

Disse dramatiske dagene er helt avgjørende for at det finnes en kristen tro og ei kirke. Det at Jesus døde og stod opp fra de døde, er grunnlaget for at vi er Jesu etterfølgere den dag i dag. At han døde for vår skyld, og viste seg sterkere enn døden, gjør ham til noe mer enn en læremester. Det er det som gir oss et håp om evig liv.
Derfor feirer vi påske år etter år. For å fortelle denne historien om igjen. For å minne oss om det Jesus gjorde. Og for at det skal få forandre menneskers liv i dag også.  Dette er en spennende reise som vi ønsker at du skal få med deg. Derfor er du varmt velkommen til Moss Frikirke!