Velkommen til menighetsmøte

7.mai 2017

Eldsterådet i Moss Frikirke kaller inn til menighetsmøte torsdag 11. mai kl. 18.30. Synodemøtet 2017 er hovedsaken, og det blir også flere orienteringssaker.

Pastor Petter Lande Johansen ber menighetens medlemmer om å legge merke til klokkeslettet, som altså er 18.30.  I forkant av møtet er det også mulig å delta på kirkemiddag kl.17.00. Her er det som vanlig påmelding.

Sak 1: Synodemøte 2017
2– 5 november arrangeres det synodemøte på Fredtun. Noen av sakene som skal opp på dette møtet, skal behandles i menighetene først. Sakspapirene finnes i eget hefte, som er lagt til utdeling i kirken. Sakspapirene ligger også på nettet på www.frikirken.no

Saker som skal drøftes i de enkelte menighetene er følgende:
Sak 4/2017 Mål for Frikirken for 2018-2023
Sak 7/2017 Reviderte retningslinjer for utviklingsfondet
Sak 10/2017 Medlemskategorier i Frikirken, sak fra Treungen Frikyrkje
Sak 11/2017 Tilsynsmannsordningen – ansettelse på åremål
Sak 13/2017 Virketid for synodeformann
Sak 15/2017 Styring og ledelse i lokalmenigheten, sak fra Stavern, Brunlanes og Kristiansand frikirker
Sak 17/2017 Misjonsutvalg til å utrede Frikirkens misjonsengasjement, sak fra Porsgrunn Frikirke
Sak 19/2017 Forvaltning av sakramentene, sak fra Kongsberg Frikirke

Moss Frikirke skal velge sine utsendinger til synodemøtet, og eldsterådet vil legger fram sine kandidater på menighetsmøtet.

Menighetens økonomi
Eldsterådet vil i dette menighetsmøtet legge fram et foreløpig kvartalsresultat for 2017. Fast givertjeneste er en viktig del av menighetens økonomi, og har de siste par årene vist en positiv utvikling. Stadig flere velger denne måten å støtte opp om menighetens arbeid framfor å gi kontanter i forbindelse med gudstjenestene.
Lederråd og diakoner vil også orientere om sin virksomhet.
Alle medlemmer og venner av Moss Frikirke er velkommen til menighetsmøtet.