Velkommen til høsttakkefest

6.oktober 2019

Søndag 13.oktober kl.11.00 blir det høsttakkefest i Moss Frikirke. Dermed blir det en gudstjeneste der vi takker for alt som jorden har gitt oss også denne høsten.

Pastor Petter Lande Johansen oppfordrer alle som har anledning til å ta med seg noe av høstens grøde til kirken denne dagen, enten det er epler, pærer og plommer, poteter, gulrøtter, blomkål, ulike typer beter eller andre grønnsaker eller frukter. Under kirkekaffen etter gudstjenesten vil alt av frukt og grønnsaker bli loddet bort og inntektene går til Frikirkens misjonsarbeid.

Pastor Petter Lande Johansen vil tale denne søndagen, og det blir sang av Roy Khantatat. Selvfølgelig blir det også Søndagsklubb.

Høsttakkefesten
har vært en kirkelig fest i Norge i 120 år. Den blir feiret enten på en søndag eller en hverdag etter innhøstingen. I USA er høsttakkefesten en nasjonal festdag, bedre kjent som «Thanksgiving. Da blir kornnek, grønnsaker, frukt og blomster tatt inn i kirken under en gudstjeneste. Flere kirkesamfunn har også egen liturgi og egne tekster til gudstjenesten ved høsttakkefesten.

Alle er velkommen til kirken også denne søndagen!