Vil være en hjelpende hånd

29.mai 2016

Dersom du trenger en hjelpende hånd eller en håndsrekning er det mulig å spørre Moss Frikirke om hjelp. Det er mennesker i Moss som ikke har noen de kan spørre, og oppstår det spesielle situasjoner vil vi gjerne hjelpe til sier Roar Hermansen. Han er Frikirkens kontakt for Praktisk hjelpetjeneste.

Roar Hermansen er kontakt for praktisk hjelpetjeneste i Moss Frikirke.

Roar Hermansen er kontakt for praktisk hjelpetjeneste i Moss Frikirke.

Diakoni er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet og inkluderende fellesskap. I
Moss Frikirke er det mye besøkstjeneste og inkluderende omsorg mellom mennesker uten at dette er fast organisert.

-Vi kan hjelpe til med praktiske oppgaver som flytting, hagearbeid, småreparasjoner og ulike «sjauejobber» der det trengs en hjelpende hånd, sier Hermansen.

-Vi har mange frivillige som vi kan mobilisere når vi får inn henvendelser.  Vi har fått en del henvendelser i forbindelse med flytting, og her kan vi bidra. Vi har også fått noen henvendelser om rengjøring. I spesielle tilfeller der det er nødvendig med en skikkelig vask vil vi gjerne bidra, men vi kan ikke ta renhold på permanent basis, understreker han. Det handler mest om «akutthjelp» Vi trår til når det er et akutt behov.
Dette er en tjeneste alle i Mosseregionen kan be om. Man må ikke være aktiv i Moss Frikirke for å be om hjelp.

KONTAKT for Praktisk hjelpetjeneste er Roar Hermansen, tlf 4164 8585 epost ashherma@frisurf.no

Du kan også lese mer om menighetens omsorgstjeneste her: http://mossfrikirke.no/familie-og-voksne/diakoni/