– Vær ikke redd, du som har funnet nåde hos Gud

21.mars 2020

Preken Maria budskapsdag 2020
(I tiden da menigheten ikke kunne samles grunnet Coronautbrudd)

Av pastor Petter Lande Johansen

Midt i fastetiden dukker Maria budskapsdag opp. Fiolett, botens farge blir byttet ut med hvitt, festens farge. I dag er det fest i Guds kirke.

Fastetiden, disse ukene før påske er forberedelse til høytiden. Vi vandrer mot Jerusalem og inn i påskebudskapet. Vi skal på en måte skifte fokus. Bort fra oss selv og over mot Gud og det han har gjort for oss. Faste betyr avholdenhet eller å avstå fra. Det var nok mer vanlig å ha mer fokus på fasten i tidligere tider. Da var det ikke uvanlig å avstå fra f. eks. mat. Også i dag er det en del som velger å faste. Kanskje ikke fra mat, men noen velger å avstå fra f. eks. godteri, noen velger å avstå fra sosiale medier, mens andre igjen velger å se på pengebruken sin og ha mer fokus på de trengende. Men målet med kristen fase er alltid å ha mer fokus på Gud og hans vilje med våre liv.

Faste, eller å avstå fra, har den siste uken fått en helt ny betydning for det norske folk. I løpet av en dag, så fikk vi alle en helt ny hverdag. Brått så måtte vi alle faste, eller å avstå fra. På grunn av coronaviruset måtte vi alle brått avstå fra det kjære og kjente. Våre barn fikk ikke gå på skolen nå var det hjemmeundervisning som gjaldt. De som kunne måtte benytte seg av hjemmekontor og hadde du vært i utlandet måtte du i karantene. Ingen kunne lenger gå til frisøren og alle konserter ble avlyst. Kirken ble også berørt. Alle gudstjenester møter ble avlyst og ingen fikk delta på fritidsaktiviteter. Ja aldri har Norge opplevd en slik krise i fredstid og viruset truer en hel verden. Brått så måtte vi avstå fra fellesskap med venner og kjente, ja vi kunne ikke lenger gi hverandre en klem.

Så selv om vi ikke ønsket det, så måtte hele det norske folk avstå fra mye av det som gir livet mening og glede. Så blir det selvsagt ikke riktig å si at tiden vi er inne i er en fastetid. I alle fall ikke en ønsket faste og målet med disse endringene er ikke at vi skal søke Gud, men å bekjempe viruset. Likevel så tror jeg at det er mange av oss som bruker denne tiden som en fastetid. En tide der vi skifter fokus bort fra oss selv og over på Gud. Til og med vår statsminister sa at «nå er det ikke tid for jeg og meg, men nå er det tid for vi og oss. Og jeg tror det er lenge siden det har blitt bedt så mye i vårt land som det gjøres i disse dager, og det er bra. For det er en vanskelig tid for veldig mange og mange av oss lurer på hvordan dette skal gå. Noen er allerede syke og fortsatt så vil mange bli det. Mange vil nok også miste livet på grunn av viruset. Det er en skremmende tid vi er inne i og da er det helt naturlig å be. Det er jo det som Bibelen og Jesus oppfordrer oss til. Når vi har det vanskelig, ja da skal vi be, ja vi skal rope til Gud. Jesus sier jo: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. (Matteus 11.28) I dag er det mye frykt og mange har tunge byrder å bære. Og i en tid som dette så er det kirkens oppgave og rope til Gud. Det har kirken og guds folk gjort opp gjennom alle tider. Ja ethvert menneske, enhver kirke skal rope ut sin nød;
Kyrie eleison, Herre miskunne deg. Se i nåde til oss!

Men mitt i fastetiden kommer håpets dag. Maria budskapsdag:

26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!»29 Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne:
«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
31 Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.
32 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
33 Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
34 Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte:
«Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn.
36 Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37 For ingen ting er umulig for Gud.» 38 Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.
Luk 1,26-38

Vær hilset du som har fått nåde!

På Maria budskapsdag ser vi at Gud griper inn midt i livet og midt i hverdagen. Gud sender sin budbringer til en helt vanlig ung kvinne. Vi vet ikke så mye om Maria, foruten at hun var i slekt med Elisabeth, moren til Johannes og hun var trolovet med Josef. Utover dette kan vi bare tenke oss hvordan hun var, men det er vel en selvfølge at hun var Gudfryktig og hun var villig til å være Guds tjenerinne. Maria stolte på Gud og hans ord og løfter.

Så når engelen kommer med sin hilsen, så sier han ikke at hun er utvalgt for sin tro skyld. Han sier ikke at hun er så kunnskapsrik. Nei når engelen Gabriel overbringer Guds hilsen, så sier han: Vær hilset du som har fått nåde, Herren er med deg!» Og ingen kan vel få en flottere og bedre hilsen fra Gud, enn dette. Mitt i hverdagen og livets utfordringer så kommer Guds hilsen; Herren er med deg! Men det ble nok en skremmende opplevelse for Maria, for heller ikke den gangen var det hverdagslig å få englebesøk og hun ble nok en smule redd. Derfor trengte hun å høre ordene, frykt ikke! – Vær ikke redd Maria, for Herren er med deg!

I dag er det fest i Guds kirke!

Ja i dag er det fest i Guds kirke og vi har all grunn til å synge med Marie. Vi har all grunn til å ta del i Marias lovsang. For Maria budskapsdag den må feires, for dette er starten på evangeliet – det glade budskap – budskapet om at Gud blir mennesket og tar bolig iblant oss. Det er 9 måneder til jul og til feiringen av Jesu fødsel. Da er det hyrdene som får englebesøk og da er det det hyrdene som får høre ordene; «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.»
I dag feirer vi at Gud vil frelse sitt folk. Vi feirer håpet og nåden.

Vi feirer at Gud kommer til oss, til deg og meg med sin nåde. For ordene som engelen møtte Maria med, de møter Gud deg og meg med også. «Vær hilset du som har fått nåde, Herren er med deg!» Og jeg kjenner at dette er ord som jeg trenger å høre i denne spesielle tiden. Jeg trenger å høre ordene, Frykt ikke! Og dette er Guds hilsen til oss i dag: «Frykt ikke, (Petter) For du har funnet nåde hos Gud.»
Nei, Gud garanter ikke at vi ikke blir syke. Men inn i vår verden og inn i vår hverdag bringer han håp. Han sier frykt ikke, jeg er med dere, Jeg kommer til dere med min nåde og kjærlighet.

Så mdtt i denne spesielle og tunge tiden kan vi likevel feire og glede oss. For Gud sendte sin egen sønn – ja han kom for å frelse oss. Det er en glede for hele folket.

Så kan vi alle ha Maria som et forbilde. Det var ingen enkel oppgave hun gikk igjennom, men hun stolte på Gud og hans omsorg. Ja noen oppgaver og tjenester kan virkelig være store og krevende noen ganger. Ja noen ganger så kan selve livet virke litt for stort, men vi holder ut i tro og bønn. Det var det Maria gjorde. Og også vi kan ta til oss ordene som Maria fikk høre når hun ikke helt forsto, når hun var usikker og redd, for da sa Engelen: Ingen ting er umulig for Gud!

La oss be:
Allmektige Gud, vi ber deg: La din Hellige Ånd overskygge oss, så Kristus lever i oss og vi får styrke til å være svake, kjærlighet til å være sårbare, og tro til å tjene deg. Amen.
Klikk på bildet under for salmen:
Vi synger med Maria
PS: Du kan hoppe over reklamen etter et par sekunder