Tuva Tretteteig, Martine Refsnes og Helena Stærk ble i dag tatt opp som medlemmer med stemmerett i Moss Frikirke, her sammen med pastor Petter Lande Johansen.

Ungdom inntar kirken

22.oktober 2017

Tuva Tretteteig, Martine Refsnes og Helena Stærk ble i dag tatt opp som medlemmer med stemmerett i Moss Frikirke. Dermed har de tre flotte jentene gitt menigheten klar beskjed om at de ønsker å være en del av fellesskapet i Moss Frikirke.

-Ungdom er hjertelig velkommen inn i vår menighet, og vi skal vise raushet overfor vår stadig voksende gruppe av barn og unge, understreket pastor Petter Lande Johansen.

En av lesetekstene for 20.søndag i treenighetstiden, som var i dag 22.oktober, passet svært godt til bekjennelseshandlingen fra de tre unge jentene. I Hebr.13.13, som ble lest av Martine Refsnes under dagens Gudstjenestene, står det: «Hold søskenkjærligheten levende! Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det. Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp.»

Mens Tuva og Martine sto for tekstlesing under dagens Gudstjeneste, bidro Helena med fantastisk flott sang i duett med pappa Rolf.

Menigheten en familie og et hjem
I sin preken understreker pastor Lande Johansen at menigheten er en stor familie.  Menigheten er ingen hobby. Den er vår familie, og den er vårt hjem, sa han.
Så understreket han også at Guds familie er mer enn menighetene i Mossedistriktet. –Vi er en del av en global familie, som finnes over hele verden. Noen steder blir kristne forfulgt og fengslet på grunn av sin tro. Disse trenger en familie i forbønn.

Inkluderende fellesskap
-Vi er også kalt til å være et inkluderende fellesskap, understreket pastoren. Det gjelder både i menigheten og i våre hjem. Gjestfrihet kan føre til at du får engler som gjester, slik det står i dagens lesetekst.