Tilsynsbesøk i Moss Frikirke mandag 18.mai

7.mai 2020

Tilsynsmann for Moss Frikirke, Geir Øystein Andersen, (bildet) er nå i gang med praktiske forberedelser for tilsyn i menigheten. Det innebærer blant annet å lese årsmeldinger og planer. Tilsynsbesøket i Moss Frikirke blir mandag 18.mai, og menighetens medlemmer får mulighet for samtale med tilsynsmannen.

Ved tilsynet vil han blant annet ha samtale med ansatte og menighetens ledelse. Målet med tilsynet er å oppmuntre og veilede, og han vil også stille spørsmål om noe kan eller bør gjøres annerledes i menigheten.

-Ofte kan det være nyttig og få nye øyne til å se og vurdere arbeidet som drives, sier pastor Petter Lande Johansen i en kommentar. Han har nå sendt ut en epost til medlemmene i Moss Frikirke fordi tilsynsbesøket også innbefatter mulighet for individuelle samtaler med tilsynsmannen.

Mandag 18.mai er det satt av tid mellom kl. 15.00-17.00 for slike samtaler. Da kan medlemmer i Frikirken møte opp i kirken, men aller helst avtale tid i forkant. Medlemmer som ønsker individuell samtale benytter følgende kontaktmulighet til Geir Øystein Andersen:
Telefon: 913 50 614 E-post: geir.oystein.andersen@frikirken.no

I forbindelse med tilsynet, vil det også bli invitert til et menighetsmøte. Hvilken dato dette blir er enda ikke bestemt. På dette møtet vil tilsynsmannen ha en samtale med menigheten og han vil legge frem noen tanker rundt arbeidet som gjøres i Mosseregionen.