Til deg som trenger trøst og styrke

12.mai 2019

Trenger du trøst? Kjenner du på angst, sorg, motgang og smerte? Da anbefaler vi at du leser dagens preken av pastor Petter Lande Johansen.

Trenger du trøst? Kjenner du på angst, sorg, motgang og smerte? Da anbefaler vi at du leser dagens preken av pastor Petter Lande Johansen.

Dagens prekentekst, 4.søndag i påsketiden, står i Johannes evangeliet 14.vers 1-11:

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.»
5 Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» 6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. 7 Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»
8 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10 Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

Finnes det et liv etter døden? Det er en ung kvinne som skriver dette spørsmålet på et nettforum. Hun er full av sorg. Hennes bestemor er akkurat død og hun savner henne så voldsomt. De hadde et så tett og nært forhold og nå vil hun ikke kunne ha den gode samtalen lenger. Nå vil ikke lenger kunne kose seg med bestemors kjøttkaker mer. Hun vil ikke lenger kunne ringe til bestemor når hun hadde noe som hun lurte på.
Dagene blir så tunge. Savnet er så stort. Finnes det noe håp? Vil de kunne møtes igjen?
Er det sant det som noen hevder, at det finnes en himmel? Den unge jenta vil så gjerne ha et håp, et håp som sier at vi vil sees igjen. Finnes det et liv etter døden? Dessverre var det ingen som sa ja.

Et liv etter døden
Det var ingen som sa til henne, at ja, ja det finnes et liv etter døden. Det var ingen som refererte til Jesus sine egne ord som bringer håp inn i sorgen. Ingen leste ordene til Jesus der han sier: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?  Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

Så midt i sorgen så finnes det håp – et håp om et liv etter døden. La ikke hjertet bli grepet av angst. Dagens tekst er hentet fra Jesu avskjedstale. De er samlet for å feire påskemåltidet. Og Judas har allerede forlatt dem for å varsle øverstepresten. Jesus har forutsett at Peter kommer til å fornekte ham. Og Jesus har nok en gang fortalt dem at han skal lide og dø. Så rundt bordet så var det fortvilelse. Disiplene hadde ofret masse for å følge Jesus. Og nå, nå sier han at det er slutt. Ikke rart de blir fortvilet der de sitter. Hva skal skje med livene deres nå? Og ikke minst så kjente de på en sorg. Skulle han virkelig lide og dø? De kjente på en sorg over å miste sin mester og sin beste venn. Sorgen og fortvilelsen begynte å ta dem. Men det er da Jesus sier: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg!  I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?  Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.

Et håp
Så midt i sorgen og fortvilelsen så kommer Jesus med håp. Ja, han skal forlate dem, men han kommer tilbake for hente dem og da skal de være der han er.Men først måtte han utrette det han var kommet for å gjøre. Nemlig å overvinne døden en gang for alle. Han kom for å bringe håp til alle de sørgende som savner sine. For ja, det finnes et liv etter døden

Gud vet hvordan det er å være menneske
Og vi som tror på Gud, vi tror på en Gud som vet hvordan det er å være menneske. Vi tror på en Gud som sendte sin sønn til jorda,  eller enda mer korrekt: Vi tror på en Gud som ble menneske. Dette bekrefter jo Jesus i dagen tekst der han sier: Jeg er i Far og Far i meg.

Altså, Gud og Jesus er ett, og det var Gud som ble menneske. Og med det så tror vi på en Gud som ble menneske som deg og meg. Og han vet hva det vil si å ha det vondt som menneske. Han vet hvordan det er å bli baksnakket og bli sett stygt på. Han vet hvordan det er å bli hånet og ledd av. Gud vet hvordan det er å kjenne på både glede og sorg. Gud har selv kjent på sorg, ja det står jo at Jesus gråt. Så vi har en Gud som viser medfølelse når vi lider. I dag sier han til oss som kan synes at livet går litt i motbakke: La ikke hjertet bli grepet av angst

Medlidenhet og omsorg
Ja, det er lett å si, tenker du kanskje når sorg og motløsheten kommer snikende.Det betyr ikke at vi ikke skal kjenne på angst, smerte sorg og savn. Det betyr ikke at Gud alltid fjerner smerten som vi kjenner på i våre liv, men vi tror på en Gud som er der for oss.
Vi tror på en Gud med medlidenhet og som viser omsorg i vår fortvilelse.Ja, vi tror på en Gud som alltid er nær oss – også når dagene er tunge å bære. Ja vi har en Gud som kommer med kraft og styrke inn i en tung og utfordrende hverdag med motløshet og sykdom. Ja vi har en Gud som gir den trette kraft. Slik som vi hørte det lest i stad fra Jesaja 40:
Vet du ikke, har du ikke hørt?  Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, ingen kan utforske hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ikke har krefter, gir han stor styrke. Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren, får ny kraft.

Kraft og styrke
Gud er en Gud som gir den trette kraft og styrke. Altså, vi har en Gud som kjenner oss og som er nære oss. Han vet om våre liv, og selv den dagen vi trekker vår siste pust, så er Gud nær oss. Bjørn Eidsvåg sier det i sin sang
Eg Ser
Eg ser du er redd
Men eg kan ikkje gå I døden for deg
Du må smake han sjøl
Men eg gjer død til liv for deg
Eg gjer død til liv for deg
Eg har gjort død til liv for deg

Ja vi må alle smake døden, men Gud gjør død til liv for deg og meg
Jesus sa jo: I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?  Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.
Gud har gjort i stand et sted for deg. Han har et rom som bare er ditt, og dette håpet kan vi få klamre oss til, – at en dag skal vi være der Gud er til evig tid, og da er det slutt på all lidelse og ditt rom står og venter på deg. Dette rommet er fylt med glede, fred og takknemlighet og vi vil høre lyden av den himmelske lovsangen, lovsangen som hyller han som overvant døden. Ja, det finnes et liv etter døden – ja rommet ditt står og venter på deg.
Dit jeg går vet dere veien – gjør dere ikke? Men det holder ikke å vite at det finnes et liv etter døden.Og det holder ikke å vite at det finnes et rom som er tiltenkt deg. For vi må vite veien for å finne frem. Tenk om noen hadde sagt til den unge kvinnen som savnet sin bestemor:
Du, det finnes et liv etter døden – det finnes håp, -da vil jeg tro at hun hadde spurt om veien.
Eller hvordan skal jeg komme til himmelen? Hvordan kan jeg møte bestemor igjen?
Ja, hva hadde du da svart?
For du vet vel veien? Du vet vel hvordan du finner frem til ditt rom som venter på nettopp deg? Tomas var usikker: Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?»  Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.
Ja, Jesus er veien og bare ham. Altså, skal vi finne veien til himmelen, så må vi vinne Jesus
For det er han som er veien. Dere har kanskje hørt utsagnet: «Enhver blir salig i sin tro», men det er ikke san. I dagens samfunn er det mye åndelighet. Det er mange som sier at jeg er et åndelig vesen, men jeg er ikke religiøs. Mange sier jeg tror nok på Gud, men jeg tror ikke på Jesus. Men her er Jesus veldig tydelig da han sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» 

Jesus er veien
og ingen kommer til himmelen uten ved ham. Det finnes ingen annen vei til det evige liv uten troen på Jesus. Derfor er det ikke det sammen hva vi tror på, for ingen finner frem, hvis de ikke går på veien, og veien er Jesus Kristus. Hans store ønske er at du og jeg, ja alle mennesker skal finne frem til det rommet han har gjort i stand for oss. Finnes det et liv etter døden? Ja takk og lov – og veien dit er Jesus For han er veien, sannheten og livet.