Tett på utsendinger

12.september 2016

På vegne av misjonsgruppa i Moss Frikirke fikk Sigrid Refsnes møte T-rkia-utsendingene Laila og Jarle under Visjon i Stavern. De to har takket ja til å besøke Moss Frikirke 17-18.september.

Dere som ønsker å møte utsendingene i en uformell sammenheng er hjertelig velkommen til et misjonstreff lørdag 17.september kl. 18.00 hos Sigrid og Svein Refsnes i Stigningen 34 på Dilling.

-Vi i misjonsgruppa gleder oss
til å arrangere en misjonskveld hjemme hos oss, forteller Sigrid Refsnes. Laila og Jarle vil blant annet fortelle om et to ukers engelskkurs for barn som lever i en vanskelig hverdag. Kurset er nettopp avsluttet og Moss Frikirke skal få muligheten til å dekke en del av utgiftene til dette kurset. De pengene samler vi enkelt inn gjennom en utlodning denne lørdagskvelden, sier Sigrid Refsnes. Hun understreker at alle er hjertelig velkommen.

Misjonsgruppa håper også på ekstra god oppslutning om gudstjenesten i Moss Frikirke søndag 18.september. Her blir det mer om utsendingenes hverdag og utfordringer i et land preget av interne konflikter og stor uro.