Temakveld om misjonal menighet og livsstil

22.oktober 2017

Onsdag 8.november er en kveld du bør sette av til å bli med oss i Moss Frikirke. Da underviser Unni Westli og Jon Arne Nygård om «Misjonsal menighet – Misjonal livsstil»

Temakvelden er åpen for alle, og varer fra kl.18.00 til 21.00, inkludert enkel bevertning.
Kvelden vil ha fokus på følgende undertemaer:
Velsign dine medmennesker
Ha fellesskap
Møt behov
Del evangeliet

En misjonal menighet
Moss Frikirke ønsker å være en misjonal menighet.
En misjonal menighet er et fellesskap av kristne som lever i kontakt med mennesker der de bor, enten det er naboer, arbeidskolleger eller skolekamerater – eller mennesker de får kontakt med gjennom ulike aktiviteter og sosiale sammenhenger.
Med Jesus som vårt store misjonale forbilde, utfordres også vi til å inkludere mennesker i våre fellesskap, se deres behov og vise omsorg gjennom gode handlinger. Gjennom ord og handlinger ønsker vi å fortelle det gode budskapet fra Gud.

Unni Westli og Jon Arne Nygård er to av de sentrale underviserne i Frikirken sentralt. Misjonale menigheter-prosessen ledes av Frikirketorgets erfarne coacher og undervisere. Gjennom prosessen kartlegges talenter og nådegaver som er i menigheten. Gjennom prosessen skjer det en gjensidig ansvarliggjøring mot en misjonal livsstil i hverdagen.