Takke- og inspirasjonsfest

9.januar 2024

Lederrådet inviterer til Takke- og inspirasjonsfest lørdag 20. januar kl. 18.00.

– Det meste av arbeidet som foregår i Moss Frikirke, skjer fordi frivillige engasjerer seg, og det er mange som er engasjert i vår menighet, sier pastor Petter Lande Johansen.
– Hver uke er det mange som bidrar på forskjellig vis . Noen med kirkekaffe, noen med kirkevask, andre med barne- og ungdomsarbeid, og andre igjen sitter hjemme i sin stue og ber for alt som skjer i kirken. Ja, alle er viktige i en menighet, og alle er viktige brikker i driften av Moss Frikirke! Derfor håper vi så mange som mulig melder seg på festen, sier pastoren, – for denne dagen vil menighetens lederråd si takk for store og små bidrag inn i fellesskapet!

Påmelding skjer til pastor Lande Johansen på tlf 91770115 innen 18. januar.