Synodeledelsen oppfordrer til bønn og samhold

13.mars 2020

Av synodeformann i Frikirken, Jarle Skullerud og nestleder i synoden Anne Mari Schiager Topland

Nå er landet vårt satt i en helt spesiell situasjon, der vi som menigheter og enkeltpersoner står sammen med andre samfunnsaktører i den store dugnaden for å forhindre at koronaviruset brer seg, og at mennesker i risikosonen blir smittet.

Som kirke har vi alltid en særlig oppgave i å be for, velsigne og bidra inn i våre nærmiljø. «Jesus i hverdagen» er et av våre tre hovedfokus, og nå i de kommende ukene vil mange av oss tilbringe mye tid hjemme og i nærmiljøet. FriBU vil legge ut mange gode ressurser til bruk for tro på hjemmebane for alle aldre i tiden som kommer. Vi oppfordrer menigheter som allerede streamer eller legger ut sine gudstjenester på nett, om å sende informasjon om dette til hovedkontoret ved Trine Syvertsen. Da vil vi dele disse ressursene på Frikirkens nettsider. 

Som kirke har vi alltid en særlig oppgave i å be for, velsigne og bidra inn i våre nærmiljø., skriver synodeledelsen.

Mange rundt oss er engstelige,
og vi vil minne hverandre om å se, og å bry oss om våre nærmeste naboer, mennesker i vanskelige livssituasjoner og hverandre, nå. Sosiale medier, telefon og e-post gir oss muligheten for å holde kontakten. En svært stor andel av hjemmene i Norge er bebodd av én person. Noen av dem har begrenset nettverk, og ensomheten blir forsterket i tider der muligheten for å gå til kirkelige, kulturelle og offentlige arrangementer er borte. «Mindre aleine sammen» var mottoet for TV-aksjonen for noen år siden. Selv om vi må begrense fysiske møtepunkter, kan nettopp en telefonsamtale eller en hilsen i postkassa være en påminnelse om at man ikke er aleine i denne tida. Husk også på at mange av innvandrerne blant oss bærer på tunge kriseerfaringer fra sine hjemland. Dette kan bli revitalisert nå. 

Synodeledelsen følger FHIs anbefalinger nøye,
og vi har bedt om at alle gudstjenester og arrangement i menighetene våre avlyses. Et kriseteam er opprettet ved hovedkontoret, og opplysninger om teamet og aktuelle tiltak vil bli formidlet i e-post til menighetene og på våre nettsider. 

Selv om de fleste av kirkene våre nå er stengt, og virksomheten dermed er minimalisert, er Kirken til stede i alle nabolag i det utstrakte landet vårt. Kirken er alle som tror, og i disse tider har vi lyst til å løfte fram en strofe fra 3.trosartikkel: «Jeg tror på en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn». Og vi ber om at det skal merkes at Kirken (m stor K) nå bruker mer tid i sine nabolag og hjem.  

Muligheter og utfordringer
Nå er alle skoler og barnehager stengt. For mange gir det muligheter til mer tid med barna, for andre er det store logistikk-utfordringer knyttet til dette. Men for noen barn er det andre utfordringer som de står overfor. Flere barn og unge har skole/barnehage som sitt fristed, og gruer seg til uker hjemme. Disse ukene vi nå står overfor kan bli utfordrende for mange barn og voksne, siden tiden sammen i små leiligheter/boliger og den kollektive engstelsen som brer seg, kan forsterke voldeligere adferd. Da er det en fordel om vi og våre nettverk er spesielt oppmerksomme på signaler vi ser hos barn og voksne i nærmiljøet, og at vi varsler eller ringer for å be om råd

Vi vil oppfordre alle
til å gjøre førstkommende søndag til en bønnedag. La oss be for alle verdens land, og for deres ledere. La oss be for helsemyndigheter og helsepersonell, og for forskere innenfor medisin. La oss særlig be for alle dem som lever i fattigdom og nød, og som er særlig utsatt dersom koronaviruset når dem. Vi ber også for alle de som er engstelige og redde, og de som kjenner seg ensomme. 

Herren velsigne deg og bevare deg!  

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 

Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred!