Stor takk til Dag Frode og Marit Kolltveit

9.mai 2021

-Dere har bidratt mye og betydd mye for Moss Frikirke, og jeg har mange gode minner fra et langt og godt samarbeid. Det sa pastor Petter Lande Johansen da han under søndagens gudstjeneste takket Dag Frode og Marit Kolltveit for den gjerningen de har stått i gjennom drøyt 20 år i menigheten.

Bildet: Pastor Petter Lande Johansen takket Dag Frode og Marit Kolltveit for deres over 20 år lange  tjeneste i Moss Frikirke under søndagens gudstjeneste.

Denne uka går flyttelasset til Kristiansand, der Frode og Marit dermed kommer nærmere både barn og barnebarn.

Marit har vært engasjert i et allsidig frivillig arbeid i menigheten, og har blant annet vært en viktig bidragsyter i konfirmantarbeidet. Mange vil også takke henne for stor dugnadsinnsats i kjøkkentjenesten i forbindelse med menighetens middagsarrangementer og en rekke andre oppdrag hun har tatt på seg.

Dag Frode har de siste sju årene vært en av menighetens eldste, som blant annet innebærer det åndelige lederskapet i menigheten.  Her har Dag Frode vært en tydelig stemme, og pastor Lande Johansen la heller ikke skjul på at det noen ganger har vært friske diskusjoner i lederrådet i denne perioden.

-Det har jeg opplevd som spennende og berikende, sa Lande Johansen i sin takketale. Han trakk også fram Kolltveits åpne hjem. Marit og Dag Frode har vært flinke til å invitere gjester og nye medlemmer hjem til seg. Der har dere vært et forbilde, sa Lande Johansen.

Han ønsket de to Guds velsignelse videre og alt godt videre når de nå forlater Moss og menigheten.
Dag Frode Kolltveit mottok blomster fra menigheten, og takket for de mange årene i menigheten og for den tjenesten han og Marit har fått lov å være en del av.