Stor gave, – men stram økonomi

7.februar 2020

Moss Frikirke kan opprettholde sin høye aktivitet takket være en ny og stor testamentarisk gave. Med èn million kroner inn på konto har menighetens ledere fått et «pusterom» med tanke på den økonomiske situasjonen for menigheten.

Leder i menighetsrådet, Espen Andersen, innrømmet åpent under menighetsmøtet torsdag, at han hadde gruet seg for å legge fram et budsjettforslag med et betydelig underskudd. Aktiviteten er større enn økonomien tillater, og derfor er det viktig at menighetens medlemmer kjenner på sitt ansvar spesielt med tanke på den faste givertjenesten. De foreløpige regnskapsresultatene fra 2019 viser at det ble en svikt i gaveinntektene på 70.000 kroner sammenlignet med budsjett. På den annen side innbrakte misjonsbasaren 40.000 kroner over budsjett, men dette er midler som i stor grad er øremerket misjonsarbeidet utenlands. Budsjettet for 2020 viser en samlet driftskostnad på drøyt 1,7 millioner kroner, mens inntektene er beregnet til drøye 1,4 millioner kroner. Det betyr et forventet driftsunderskudd på 300.000 kroner.

Nytt piano og annonsering
Likevel sa menighetsmøtet ja til innkjøp av et nytt piano til 20.000 kroner, som skal benyttes i menighetssalen. Det gamle pianoet hadde gjort sin tjeneste. Det ble også vedtatt å gjenoppta annonsering i Moss Avis. Mange medlemmer har savnet menighetens annonser etter at Byavisa gikk inn, og etter en grundig samtale ble det i første omgang bevilget midler for 2020  til dette formålet.  Det betyr at Frikirken vil annonsere sine aktiviteter en gang hver uke i lokalavisa. Flere medlemmer lovte å øke sin faste givertjeneste for å bidra til større synlighet i lokalavisa. Mer informasjon om den økonomiske situasjonen bør også formidles i enkelte gudstjenester, ble det påpekt.

Hvis flere medlemmer i kirken bidrar med noen prosent mer i året vil mye være gjort når det gjelder økonomien. Fast givertjeneste er en grei måte å ordne den saken på.

De største utgiftspostene
er selvsagt lønn og sosiale kostnader, som utgjør drøyt halvparten av budsjettet. Forsikringer og arbeidsgiveravgift er også en betydelig utgiftspost. For øvrig legges det opp til en meget nøktern drift på det økonomiske planet. Serviceavtaler og menighetens bidrag til misjon og menighetsutvikling sentralt er viktige og nødvendige poster.  Det er også satt av noe midler til teknisk utstyr og videre prosjekter i kirkesalen.  Lederrådet bebudet også at det vil bli lagt fram en sak om orgel-situasjonen under menighetens kommende årsmøte.

Fest, dugnad og kirkeskyss
Også i år inviterer lederrådet til en inspirasjons- og medarbeiderfest. Denne arrangeres  fredag 28.februar kl. 18.30. Her er det påmelding til pastoren på SMS 917 70 115 eller epost petlande@online.no.

Det ble utfordret til å delta på vårdugnaden lørdag 28.mars kl. 10.00-14.00. Snittalderen på deltakere blir stadig høyere, og det må vi gjøre noe med, mente dugnadsgeneral Øystein Kjærnes.
Det er også behov for rekruttering til skyss-tjenesten i forbindelse med gudstjenestene. Nå er det ledig stilling som sjåfør. Dette er en givende jobb, ble det understreket av et par av de som er sjåfører i dag.

Alle som ønsker å bidra med en gave til menighetsarbeidet kan benytte
Gavekonto: 1080.07.18053 eller VIPPS: 120654