Robert Murphree besøker Seniortreffet

27.desember 2022

Torsdag 5. januar kl. 11.00 får vi besøk av Robert Murphree. Han har jobbet med å lage en film om jødene i Norge under krigen.

Da han flyttet hjem fra USA og skulle påbegynne arbeidet, viste det seg å være et svært krevende prosjekt. Han møtte på mye motgang fordi noen ønsket at filmmaterialet han hadde samlet inn, ikke skulle komme frem i lyset. Nå, mange år senere, er det endelige resultatet ferdig og ble sendt på NRK like før jul med tittelen: Last: Jøder. Serien kan fremdeles streames på NRKs nettsider.

Vi får en presentasjon ved Robert på ca. 45 minutter der det blir åpent for spørsmål. Så får vi en liten lunsj og en kort andakt ved vår pastor Petter Lande Johansen.

Alle som har mulighet, er hjertelig velkomne!