Søndagsskolen blir Søndagsklubben

11.september 2018

Søndagsskolen i Moss Frikirke bytter navn til Søndagsklubben, og et helt nytt og spennende opplegg vil bli igangsatt. Startskuddet går søndag 23.september.

Oppdraget er fortsatt, i samarbeid med foreldrene, å nå barn og unge med evangeliet. Moss Frikirke ønsker å ta barn og unges tro på alvor.
-Vi tror at barn aldri er for små til å høre om Gud eller fra Gud. De er morgendagens kirke og ledere, men de er likefullt del av dagens kirke. I fellesskapet blant alle generasjoner lærer vi gjensidig av hverandre. Vi blir til i møte med hverandre. Det sier familiearbeider og trosopplærer i menigheten, Kathrine Stampe, som vil stå som kontaktpersoner og pådrivere for den nye Søndagsklubben, sammen med Hilde Flaten og Per Harald Refsnes.  Kathrine er fortsatt i permisjon, men gleder seg til å komme tilbake og starte opp et prosjekt hun har stor tro på. Her er det også behov for frivillige som kan tenke seg å bli med på en spennende reise i barnearbeidet i Moss Frikirke, mener hun.
Under Gudstjenestene og andre samlinger i kirken framover vil det bli informert om den nye Søndagsklubben. Startskuddet går søndag 23.september kl. 11.00

Det er misjonsorganisasjonen Awana

som står bak det opprinnelige trosopplæringsprosjektet, og de tilbyr kirker og organisasjoner et solid undervisningsmateriale. Awana arbeider sammen med rundt 100 ulike kirkeaamfunn rundt om i verden, og er svært åpne for at de enkelte kirkesamfunn får prege undervisningen til sitt eget ståsted også teologisk. I Norge har blant annet Indremisjonsforbundet tatt i bruk mye av materiellet som er utarbeidet.
I mange år har tilslutningen til kristent barne- og ungdomsarbeid i Norge vist en foruroligende utvikling. Stadig flere aktører forteller om tydelig og langvarig tilbakegang. Ser vi på de siste 30-40 årene, har oppslutningen for flere organisasjoner blitt redusert med 30-50 prosent.
Bak hver prosent finnes det verdifulle barn og unge som vi ikke lenger når med Evangeliet. Og fordi oppdraget vi har fått er uendret, – «døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere» – kan vi ikke sitte stille og se på at denne utviklingen fortsetter, skriver Awana på sine nettsider. Les mer om Awana-opplegget her

Awana har over tid utarbeidet en modell som har lagt til rette for sunne og gode miljø for åndelig vekst og modning. Denne modellen inneholder tre element:
Bibel, med en bevisst og planmessig undervisning fra 2-18 år.
Grupper, hvor samtale og spørsmål er viktige ingredienser, men hvor betydningen av relasjonerer bærende.
Lek og moro, systematisert og planmessig lagt til rette.
Det at både bibel og relasjon får så sterkt fokus, er forklaringen på at over 90% av de som har deltatt i Awana i flere år, bekjenner seg som kristne og lever ut et aktivt kristenliv også som voksne.

Lokalt fokus i Moss Frikirke
Barne og ungdomsopplegget i Awana er delt inn for å nå ulike alderstrinn. Den minste aldersgruppa fra fire år og opp til 2.klasse vil ha et skreddersydd opplegg som originalt heter Cubbies.
Herfår barna lære ulike bibelfortellinger fra både gamle og nye testamentet.  Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme. I disse bøkene er det fortellinger man kan lese hjemme og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man samles i grupper der man snakker med barna om undervisningen og bibelversene. Om barna ikke blir lest for hjemme, går det fint å lese dette i gruppene.

For de større barna
er det opplegget Sparks som vil bli benyttet. Barna får undervisning i hele Bibelen gjennom flere år, og de får lære om både folk og hendelser i Bibelen på en slik måte at det legges et fundament for kunnskap og kjennskap/vennskap med Jesus.
Også disse barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme.
-Vi har brukt en del tid på å sette oss inn i materialet, og føler oss trygge på dette nå, sier Kathrine Stampe.
-Vi må prøve det ut i praksis litt over tid, og forme det til vårt eget. Vi vil også bruke noe av materialet i familiegudstjenester og andre samlinger for barn innenfor trosopplæringen.  Det er ett veldig godt opplegg både i kirken og i hjemmet, og dette har vi virkelig tro på, sier Stampe.