Søndagsord: «Oppreist og utsendt»

10.april 2021

Det er 2. søndag i påsketiden. Fortsatt feirer vi oppstandelsen – Jesus lever og han kommer til oss. Pastor Petter Lande Johansen reflekterer over dette faktum i søndagens preken. Den kan du enten lese eller lytte til her.

Prekenteksten for denne dagen står skrevet i Johannes 21. vers 15 – 19

Jesus og Peter
15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» 16 Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: «Vær gjeter for sauene mine!» 17 Så sier han for tredje gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine! 18 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» 19 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»

Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Hellige du oss i sannheten, for ditt ord er sannhet. Amen.

«Oppreist og utsendt»
Det var her det startet for ca 3 år siden. Her ved Genesaretsjøen. Her ved båten og kjente omgivelser. Det var her han hørte ordene fra mesteren først gang; «Følg meg og jeg vil gjøre deg til menneskefisker!» Han tok en sjans. Han fulgte etter Jesus. Han forlot det trygge og kjente. Han forlot båten og levebrødet. Hva var det med denne mannen som fikk ham til å gå en ukjent vei? Jo, det var noe med øynene hans. Han følte med det samme en enorm tillit. Det var som om øynene hans sa, jeg har tro på deg! Med det samme så følte han seg elsket og verdsatt. Det var slik det startet, med ordene; følg meg.

Et spennende liv
Og der og da så startet et nytt og spennende liv for Peter. Du verden så mye han fikk oppleve ved å følge Jesus. Stadig fikk han være vitne til at Mesteren reiste opp mennesker fra fornedrelse. Han viste omsorg og kjærlighet og særlig til de som folket regnet som syndere. Han helbredet syke og han sa: Dine synder er deg tilgitt. Stadig fikk han nye tilhengere som lovpriste Gud. Ja, de elsket Jesus.

Ja, Peter fikk stadig oppleve store ting og også han fikk være med å utrette Guds under. Ja han husker godt da de mettet 5000 menn, foruten kviner og barn. Tenk, brødkurven ble aldri tom mens de delte ut og alle ble mette.
Så husker Peter godt når disiplene ble sendt ut på egenhånd og de fikk være med å helbrede og drive ut onde ånder.

Kjærlighet til Jesus
Ja, det bygde seg opp en kjærlighet til Jesus. Ikke først og fremst for alle helbredelsene, men mer fordi han følte seg elsket og verdsatt. Det virket noen guddommelig over ham og han ble mer og mer sikker. Han måtte være Messias.
Ja, det virket som at Jesus virkelig hadde tro på Peter, for han husker godt da Mesteren gav han et nytt navn.

Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. 18 Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. (Matteus 16. 17-18)

Ja, det var en flott tid – ingen ting er bedre enn å føle seg elsket og verdsatt

Den vanskelige tiden
Men så kom den vanskelige tiden. De var samlet for å feire påskehøytiden og det var da nederlagene startet for Peter. Han hadde som vanlig større tanker om seg selv, enn det han klarte å stå for. For der ved måltidet hadde han sagt at han var villig til å gi sitt liv for Jesus, men Jesus fikk rett da han sa: Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger. (Johannes 13.38)

Så fikk Jesus rett. Han klarte det ikke. Han sviktet. Han fornektet Jesus tre ganger. Ja han sverget på at han ikke kjente ham. Han var så redd. Redd for smerten og døden. Men Jesus derimot. Han sto for alt han hadde sagt og han var villig til å gå i døden og han ropte ut; Det er fullbrakt, like før han døde. Peter derimot står igjen med skammen og nederlaget. Ikke en gang ved korsets fot klarte han å si hva han egentlig følte for Jesus. Han sviktet sin beste venn….
Nå er Peter tilbake der det startet. Der ved fiskebåten. Han er full av sorg. Han kjenner på sin egen tilkortkommenhet, men så hører han ordene: Har dere noe mat, barna mine.

Jesus på stranden
Jesus står på stranden – han lever – og Peter hopper i vannet og svømmer inn til ham. Kunne det virkelig være sant at de var gjenforent. Det er nok en spenning i luften mens Jesus serverer disiplene frokost, men Peter må få snakket med ham og de går en tur på stranden. Det er Jesus som leder samtalen og han går rett til kjernen: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?

Svaret er enkelt for Peter og han svarer fra dypet av sitt hjerte, når han sier: Ja, Herre, du vet jeg har deg kjær!

Men det var nok ikke så enkelt å svare for Peter. Jo, han elsket virkelig Jesus, men det var ikke så lette å si det. For bare noen dager tidligere så hadde han sverget på at han ikke kjent ham og ikke bare en gang, men tre ganger.
Derfor var det ikke så lett, men han elsket virkelig Jesus. Han klarte bare ikke å stå for det når det kostet. Han sviktet da det gjaldt.
Men Jesus gir seg ikke og han spør Peter tre ganger. Peter får gjøre opp for sin dårlige opptreden med å si at han elsker Jesus tre ganger, en for hver gang han sviktet.
Men det beste av alt for Peter er øynene til Jesus. De er like kjærlige og de uttrykker det samme som første gangen han hørte ordene; Følg meg!
Her og nå føler han seg elsket og verdsatt. Akkurat som før.

Det kallet som Peter fikk tidligere, det står ved lag. Jesus vil fortsatt bygge sin kirke på «Klippen.» Han har fortsatt tro på Peter.

Tilgivelse og oppreisning
Ja, det går an å elske Jesus selv om man faller. For Jesus forkaster oss ikke på grunn av våre nederlag. Nei han kommer til oss med tilgivelse og oppreisning og sier: Jeg elsker deg og har tro på deg.

Så skal vår kjærlighet til Jesus komme til uttrykk mot vår neste. For de som elsker Jesus får samme hilsen fra ham som Peter gjorde. Fø lammene mine!
Peter husker godt det nye budet som de fikk under det siste måltidet:

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Johannes 13. 34-35)

Ære være Faderen og Sønnen, og Den Hellige Ånd, som var, er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen

La oss be:
Oppstandne Frelser, Jesus Kristus, du rekker hendene mot oss når vi tviler. Vi ber deg: Gi oss tro når vi ikke forstår, så vi kan leve i lyset av din oppstandelse og tilgi vårt eget og andres svik, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.

Og la oss sammen be:
Tenn meg, Jesus, la meg være
hver en dag et lys for deg.
Alltid leve deg til ære.
Led meg du på all min vei.

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Ta imot Velsignelsen:
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred
Amen.

I dag kan du gjerne lytte til sangen, Kyrie, med Bjørn Eidsvåg

Du finner den her: https://www.youtube.com/watch?v=snZ42RRHDjI
Ha en god søndag!