Skjærtorsdag; «Han lengter etter fellesskap med deg»

31.mars 2021

Det er Skjærtorsdag – dagen da Jesus innstiftet nattverden. Normalt ville vi vært samlet rundt om i kirkene denne dagen og feiret nattverd, men på grunn av pandemien er alle kirker stengt ned. Derfor har vi produsert en video der vi ønsker deg velkommen til andaktsstund i Moss Frikirke.

Frikirken har også utarbeidet en enkel nattverdliturgi som kan brukes i hjemmene. Denne liturgien finner dere her.


Vi oppfordrer dere til å ta i bruk nå som vi ikke kan feire nattverd sammen.

Prekenteksten for skjærtorsdag står skrevet i Lukas 22. vers 14 – 23 Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. 16 For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» 17 Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. 18 For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» 19 Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» 20 På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.
    
21 Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. 22 For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det mennesket som forråder ham!» 23 Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.

I andakten begynner Petter Lande Johansen med å snakke om lengsel:
Lengsel har fått en ny betydning det siste året. Vi har nå levd med restriksjoner i over et år.
På grunn av pandemien har vi blitt pålagt å holde avstand og jeg husker godt talen til Erna Solberg 12. mars 2020.  Skolene ble stengt. Fritidsaktiviteter ble stengt. Kirkene ble stengt.
Restauranter ble stengt og vi kunne ikke gå på besøk til hverandre.  Alders og sykehjem låste dørene. Det var forbudt å besøke våre gamle.  Det ble innført hjemmekontor og hjemmeskole.
Folk begynte å hamstre mat og aldri i fredstid har det vært innført så store restriksjoner i landet vårt.
Og når vi nå feirer påske for andre gang under denne pandemien, så kan vi ha maks to gjester – ja aller helst skal vi ikke møte hverandre.
Ja, ordet lengsel har fått en ny betydning dette året.
Vi husker vi så bilder av familier som leide seg en lift, for å kunne vinke til sin mor og bestemor på aldershjemmet.
Vi husker søskenparet som satt på campingstoler med god avstand på Svinesundbroen.
Lengselen ble for stor. De måtte se hverandre selv om grensen var stengt.
Og slik kunne vi fortsette og fortelle historier om savn.

Så, hva er det du lengter etter?
Hva er det første du skal gjøre når denne pandemien er over? Jeg vil tro at det ikke er å bestille en sydentur alene.  Jeg vil tro at din lengsel handler nettopp om fellesskap – om å kunne gi familie og venner en klem.  Å kunne invitere gjester til bursdagsfeiring.
Jeg vil tro at du gleder deg til å slippe å holde en og to meter avstand.  Jeg vil tro at du, som de fleste andre lengter etter fellesskap og nærhet.  Og for mange er denne lengselen uutholdelig.  Ja faktisk så blir mange syke av ensomhet.

Jesus lengter
Jesus vet også hva det er å lengte.
I dagens tekst sier Jesus nettopp det at han har lengtet etter bordfellesskap med disiplene, når han sier: : «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere»
Se på videoen, og du får med deg hele andakten.