Silkeveien til gjensidig velsignelse

29.mai 2016

Foreningen Silkeveien arbeider for at relasjonene til kirkene i Kina og på Taiwan kan være til velsignelse, både for øst og vest. Silkeveien er en forening bestående av enkeltmedlemmer og menigheter som ønsker å jobbe for misjonalt samarbeid mellom kirker i Kina-Norge-Taiwan.

Kontakt og støtte bidrar til at vi sammen når lenger ut med evangeliet! Våre samarbeidskirker i Kina og på Taiwan lever og arbeider blant folk som ikke har hørt om Jesus. Moss Frikirke er blant de som støtter opp om dette samarbeidet, og Bjørn Angell i Moss Frikirke er for tiden foreningens kasserer.

Frikirken i Taiwan
Frikirken startet misjonsvirksomhet på Taiwan i 1953. Barnehagedrift og helsearbeid stod sentralt ved siden av menighetsbygging. I 1973 ble det dannet en synode med tre menigheter. Den vokste til sju menigheter rundt 1980. Fram til slutten av 1980-årene var det mange utsendinger på øya. Siden 2002 har Frikirken holdt kontakt med kirken uten å ha egne utsendinger. Hovedkontakten i dag er med Det lutherske Aldershjemmet, et fruktbart diakonalt arbeid som drives i Dongshi.

Frikirken i Kina
Ankang, i Shaanxi provins var Frikirkens første misjonsfelt. Fra 1916 til 1949 hadde Frikirken utsendinger i der. I 1949 forlot de en liten kirke. På 1990-tallet tok Johan Tidemann Johansen opp kontakten med kirken i Ankang. Dette førte til en fornyet relasjon og ble et startpunkt for den kontakten mange i Frikirken har i dag. Johansen og Nora Margaret Gimse reiser to ganger årlig til Kina. De underviser på seminarer og bibelskoler og holder kontakt med ledere i både den offisielle og den uoffisielle kirken.

Jingning, Pingliang og Lanzhou i Gansu provins var byer Guds Menighet Vegårshei hadde misjonær i tilknytning til fra 1903 til 1938. I 2004 fikk menigheten sammen med representanter fra Frikirka igjen kontakt med dette området. I dag støttes menighetsarbeid og evangelisttjeneste og medarbeidere i Silkeveien har undervist i flere menigheter i denne provinsen. Nytt kirkebygg i Jingning stod ferdig i 2010 med god økonomisk støtte fra venner på Vegårshei.

Støtte og ledelse
Du er hjertelig velkommen til å gi en enkeltgave til konto 2801.42.46055.
Styret i Silkeveien består for 2016 av: Leder: Nora Margaret Gimse, (Porsgrunn), tlf 41451575, Sekretær: Knut Sunde, (Vegårshei) Kasserer/innsamling: Bjørn Angell, (Moss) Medlemsreg.: Martin Fredriksen (Porsgrunn) Web: Rolf Terkelsen, (Porsgrunn) Vararepr: Per Reidar Haugenes (Vegårshei) Edny Boklund (Skien).
Du kan lese mer om prosjektet på www.silkeveien.org