Si ja til en fest

22.januar 2017

Pastor Petter Lande Johansen holdt søndag 22.januar preken over dagens bibeltekst, om Jesu første under. Jesus var i bryllup i Kana og gjorde vann til vin. Jesus var med på en stor fest, og som kristne bør vi også takke ja til en fest, mente pastoren.

 

petter lande johansen

Pastor Petter Lande Johansen

I Evangeliet etter Johannes 2.1-11 står det: Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. 2 Også Jesus og disiplene hans var innbudt.  3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.»  4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.»  5 Men moren hans sa til tjenerne: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.»
6 Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker.  7 «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen.  8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de.  9 Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på brudgommen 10 og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»
11 Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.

Her er et lite utdrag av dagens preken:
-Klarer du å kjenne litt på følelsen: Du har bedt inn til fest, så har du ikke nok mat eller drikke.
Som vertskap ønsker man jo å gjøre det hyggelig for gjesten. God mat og drikke er jo med på at gjestene skal kose seg. For oss som gjester er det jo fellesskapet som er hyggelig. Men i et bryllup, så hadde jeg nok svettet litt om bryllupet ble husket for at det var for lite vin.

Pastor Petter Lande Johansen gjorde et poeng ut av at Jesus er tilstede både i hverdag og fest.
-Jesus tok imot innbydelsen, Jesus var tilstede i ulike sammenhenger der de både spiste og drakk. Han tok inn hos de som gikk over streken.Som kristne tror jeg vi mange ganger har tatt noen feil avgjørelser. Vi har sagt nei til julebord og andre festlige lag.Vi skulle jo ikke blande oss med verden.Vi skulle ikke gå på fester der det var alkohol og fest. Men Jesus gikk i slike selskaper. Jesus var der og han møtte dem med nåde og kjærlighet.Noen ganger tror jeg at vi også burde ta imot slike innbydelser – hvis vi får det. For vi trenger å være der folket er.Vi trenger å formidle Guds nåde og kjærlighet i alle miljøer, og det som er viktig, er at vi gjør det som det synges i sangen:
Våg å være den du i Kristus er – sammen hvor du er; At vi lever ut vår hverdagstro; At livet og troen går hånd i hånd

Jesus tilstede i hverdag og fest
Det vil si at Jesus er tilstede i vår hverdag og i våre hverdagsproblemer.Han er tilstede når vi er på fest, og vi kan få lov til å leve i vår hverdagstro, der livet og troen går hånd i hånd. Der vi kan bringe frem både våre og våre venners liv fram for Jesus i enkle bønner
Men noen ganger lurer jeg på om vi glemmer å feste, vi som har fått se og motta Guds nåde.
Alle gudstjenester er en fest der vi kommer sammen for å møte og hylle Jesus Kristus. Noen ganger lurer jeg på om jeg egentlig har forstått Guds gave til oss.For hvor blir det av jubelen og takknemligheten? Gudstjenesten er en fest, og Jesus er her for å møte oss. Han er her og hører våre bønner. Han er her og vil ta imot vår jubel. Jesus er tilstede i hverdag og fest!

bryllupet i kana