Ser du Jesus i din hverdag?

24.februar 2019

Kristi Forklarelsesdag er en spesiell dag, med en helt spesiell tekst. Hovedspørsmålet i denne teksten er om du ser Jesus i din hverdag. Det var spørsmålet pastor Petter Lande Johansen stilte i Moss Frikirke denne søndagen.

Kristi Forklarelsesdag er en spesiell dag, med en helt spesiell tekst. Hovedspørsmålet i denne teksten er om du ser Jesus i din hverdag. Det var spørsmålet pastor Petter Lande Johansen stilte i Moss Frikirke denne søndagen.

Lukas 9. 28 – 36:
Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29 Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30 Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31 De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32 Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33 Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34 Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35 Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36 Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

-Det er en mektig tekst vi nylig har lest. På en måte litt virkelighetsfjern.  Virkelighetsfjern på den måten at hendelsen er milevis fra vår hverdag. Peter, Jakob og Johannes var vane med å se Jesus, men ikke på denne måten. For her på fjellet så blir hans ansikt lysende som en sol, og de får se to andre lysende skikkelser som prater med Jesus.Og ikke nok med det, de hører med egne ører Guds stemme som sier: Dette er min sønn, den utvalgte – Hør ham!

Det er ikke rart at tunga til Peter løper løpsk og at han babler i vei ting som kanskje ikke var helt gjennomtenkt, for dette var ikke hverdagskost – selv ikke for Peter. De fikk nemlig se inn i den usynlige verden. Peter, Jakob og Johannes fikk oppleve at den synlig og usynlige verden møttes, og derfor foreslår Peter å bygge tre hytter. Han ville ikke at den mektige opplevelsen skulle opphøre.

Hva er din reaksjon på denne teksten?
Skaper den en forventning? Eller tenker du at en slik opplevelse er milevis fra mitt liv?
Jeg har aldri fått se en overnaturlig hendelse. Jeg har aldri fått se verken Gud eller Jesus på en tydelig måte. Gud har heller ikke grepet inn i mitt liv på underfullt vis. Derfor blir slike tekster lite relevant for mitt liv. Hva er din reaksjon på dagens tekst?

Jeg personlig kjenner jeg får en lengsel i meg, en lengsel etter å se Guds herlighet. Ja teksten gjør at jeg vil be: La meg se deg Jesus! Den skaper en lengsel etter å kunne se inn i den usynlige verden, ja en lengsel etter å se inn i Guds rike – det rike som Jesus sier er midt i blant oss.

Skal man se Guds herlighet, må man se med troens øyne
Så tenker jeg at det kanskje ikke at det er så viktig for meg å se en slik opplevelse som Peter, Jakob og Johannes fikk oppleve. Det er ikke alle forunt å få slike mektige opplevelser.
Det fikk heller ikke de andre disiplene – det var kun de tre.  Men jeg lengter mer etter å se Jesus i hverdagen. Jeg lengter etter å få se Jesus i mitt hverdagsliv, slik at han ikke blir så fjern – men at han blir en del av min hverdag.. Ja jeg lengter etter å få himmel over livet mitt. Eller med andre ord – få være en del av Guds rike på jord. Er det mulig? Er det mulig å se litt mer av Jesus i min hverdag? Og svaret er JA!

Men skal vi se Guds herlighet, så må vi se med troens øyne Med andre ord, så må vi inkludere Gud inn i vår hverdag. Da må vi se eller kanskje lete etter hva Gud gjør i mitt liv. Ofte tror jeg vi overser Guds nærhet i våre liv.Vi ber og tømmer våre hjerter for Gud, men som oftest glemmer vi å takke. Nettopp fordi vi glemmer å se hva han gjør for deg og meg, for som oftest er Gud nær på en hverdagslig måte. Det er sjeldent vi får se skriften på veggen, men det betyr ikke at han er fraværende, Nei, Gud er der midt i våre hverdagslige gjøremål. Han er der med sin kraft og styrke – han er der med sin hjelpende hånd. Gud er der og skaper himmel over våre liv, for Guds rike er midt i blant oss og Gud er nær med sin herlighet.

Skal vi se Guds herlighet, må vi høre ham!
Så fikk Peter og de andre høre Guds stemme, og budskapet var ganske så kort, men likevel så viktig: Dette er min sønn, den utvalgte. HØR HAM! Altså, budskapet fra Gud var: Hør på Jesus! Så skal du se Guds herlighet, så må vi høre på Jesus, og i denne forbindelsen så handler ikke høre bare om å lytte. Det handler om å høre og gjøre. Å høre ham, handler om lydighet.Å høre ham betyr å følge etter ham. Å høre på Jesus er å leve slik som han ber oss i sitt ord. Derfor, skal vi se Guds herlighet, så må vi høre på Jesus. Og når vi ber: La meg se deg Jesus, så er svaret: HØR HAM!
For Jesus ønsker ikke å gjemme seg bort for oss.Nei Jesus ønsker å være nær oss og synlig for oss. Jesus setter ingen begrensninger. Det er det kun vi selv som gjør – ved at vi glemmer å søke ham. Nei det er ikke noe mer Jesus vil enn å åpenbare seg i våre liv. Han ønsker felleskap og nærhet til sine barn, men det handler om å høre og gjøre.

Peter – Paulus og Sakkeus
Så hadde også Sakkeus et ønske om å se Jesus. Derfor klatret han opp i et tre der Jesus ville gå forbi. Det var Sakkeus Jesus ville besøke. Hvis vi vil se Jesus, så må vi være der han er, og Jesus er i sitt ord – altså Bibelen. Så når vi ber: La meg se deg Jesus – så er svaret i Bibelen
Men så er spørsmålet hva vi gjør med ordet.Blir vi bare en ordets hører, eller blir vi en ordets gjører.

For å høre og gjøre henger sammen. Altså handler det om å gjøre det Jesus kaller oss til. Det kan være til omvendelse eller til forsakelse. Det kan være han kaller deg til å gå ut av båten
Slik som Peter -da han gikk på vannet. Noen ganger kaller Jesus oss til noe som kan virke umulig i våre øyne. Men så lenge vi ser på Jesus, – så lenge vi går på hans ord, så er han med oss og han kan gjøre det umulige mulig. Så når vi ber, la meg se deg Jesus, så handler det om å høre ham. Og når vi hører ham, så vil vi se Guds herlighet

Å høre ham er å tro ham!
Så lød Guds stemme fra himmelen og budskapet var: Hør ham!  Å høre Jesus er å tro på ham og det han skulle fullføre. Vårt aller første kall er å tro på ham, for når Jesus snakket med Moses og Elia, så snakket de om hans død og det han skulle fullføre. For når Jesus går ned fra fjellet, så starter han vei til Jerusalem, og der skulle han fullføre det han var kommet for:

Nemlig å lide å dø for folket synder. Det er dette budskapet som er det viktigste vi mennesker noen gang kan høre. Budskapet om Guds kjærlighet på korset og vår vei til frelse og evig liv.

Dette er det virkelige budskapet som er verdt å høre: Budskapet om Jesus som dør for folkets synder, og det er dette budskapet vi må holde fast ved – selv om vi ikke ser skriften på veggen. Dette budskapet må vi tro, selv om vi ikke alltid kjenner at Jesus er så nær som vi skulle ønske.

Da jeg leste denne teksten tidligere i uken, så tenkte jeg på tvileren Tomas; for de flest av oss får ikke se store tegn og under. Vi får ikke stukket fingeren i Jesus sår. Og også for Peter kom hverdagen etter denne opplevelsen. Men Jesus sier: Salig er de som ikke ser og likevel tror.

Altså ikke alle får se tegn og under, men likevel er Jesus nær oss, og vårt kall er å høre – høre han som er Guds sønn og verdens frelser

Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss. 28 For det er i ham vi lever, beveger oss og er til (Apostlenes Gjerninger. 20)