Sammen i tjenesten, på Taiwan og i Norge

26.mai 2019

-Det er en glede å være med å tilbe Gud på en så livlig måte som her i kirken. Det sa pastor Liu i sin hilsningstale da han sammen med sin pastorkollega Chen fra Taiwan gjestet Moss Frikirke søndag.

-Det er en glede å være med å tilbe Gud på en så livlig måte som her i kirken. Det sa pastor Liu i sin hilsningstale da han sammen med sin pastorkollega Chen fra Taiwan gjestet Moss Frikirke søndag.

Bildet over til venstre: Varm takk for besøket i Moss Frikirke, inklusiv gaveoverrekkelser. Fra venstre leder av frikirkens misjonsgruppe, Karin Myckland, pastorene Nora Margaret Gimse, som tolket pastorene Chen og Liu fra Taiwan. Helt til høyre pastor Petter Lande Johansen.

De to pastorene, sammen med tidligere Taiwan-misjonær Nora Margaret Gimse, nå pastor i Porsgrunn Frikirke, satte et tydelig preg på søndagens Gudstjeneste, som må betegnes som en gjenvisitt etter at pastor Petter Lande Johansen og fire av ungdommer fra Moss Frikirke besøkte Taiwan i fjor høst.

Pastor Liu har vært pastor i to år
og synodeformann på Taiwan det siste året. Dette var dermed hans første besøk i Norge.

-Norske misjonærer kom til øya vår på 1960-tallet og ga oss Guds ord. I dag teller vår synode seks kirker. Jeg ble en kristen da jeg studerte ved universitetet i Taipei, hovedstaden på Taiwan. Rett ved siden av universitetet var det en aktiv kirke som var opptatt av disippeltrening.  Jeg takker Gud for denne kirken, og fordi de sendte meg ut på evangeliseringsturneer i feriene våre. Vi ble sendt ut to og to for å evangelisere, fortalte Liu til en lydhør forsamling i sin søsterkirke i Moss.

-Gud kjenner oss og jeg gir all ære til ham, sa Liu som hilste menigheten i Moss med ordene som har betydd mest for ham som en kristen: Salme 16, 5-6: Herre, du er min del og mitt beger. Du holder min lodd i dine hender. Fruktbar jord ble målt opp til meg, en herlig eiendom ble min. Det er en ære å få tjene Gud, sa Liu.

Pastor Chen var også sterkt berørt
over å få være med på en norsk gudstjeneste for aller første gang. Hunfortalte at hun ble kristen som tenåringsjente, og det var en lærer og pastor i en menighet tett ved siden av hennes hjem som hjalp henne fram til en kristen tro.  En karismatisk vind har blåst over Taiwan de siste årene, og et av stridsspørsmålene i kirkene har vært homofili-spørsmålet, akkurat som her i Norge. Mange mener mye om dette, men jeg har kommet fram til at det ikke er en del av frelses-spørsmålet. Mitt kall er å ta meg av de som kjenner seg knust eller såret. Hun trakk fram bibelverset fra Matteus 12.20: Han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slukke en rykende veke
før han har ført retten fram til seier.

-Vår oppgave som kristne er å vise omsorg og vise medmennesker veien til Jesus. Jeg er glad for at jeg i mine mange år som kristen har fått være til hjelp for mange. Jeg vil være et lys for mine medmennesker på Taiwan, sa hun og gledet seg over å få være en del av det kristne fellesskapet også med menighetene i Norge.

Pastor Petter Lande Johansen
understreket i sin korte hilsen at det ikke skal være en plikt, en en ære å tjene Gud. Der har vi noe å lære av våre gjester fra Taiwan, sa han. Han takket og gikk i forbønn for menighetene som Frikirken samarbeider med på Taiwan.
Leder av frikirkens misjonsgruppe, Karin Myckland, takket også for besøket og overrakte gaver med norsk preg, utformet i Grete Gundersens systue i Moss, og på taiwanesisk vis ble det gaver også til vertskapet.

Etter en gudstjeneste fylt av lovsang, gode og oppløftende hilsener passet det godt at Kjell Stubberud rundet av med et postludium over Jahn Teigens «Optimist». Det er vel første gang den sangen har vært et postludium i Moss Frikirke, men det passet ekstra godt i forbindelse med dagens gudstjeneste.