Såmannssøndagen: Av seg selv gir jorden grøde

30.januar 2021

Denne søndagen er Såmannssøndag. Såmannssøndagen er den åttende søndagen før påske. Det vil si seksti dager før påske.  Her kan du lese eller lytte til pastor Petter Lande Johansen sin refleksjon over søndagens tekst.

Prekenteksten for såmannssøndagen i år står skrevet i Markus 4. vers 26 – 34: Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. 27 Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. 28 Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset. 29 Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.»

30 Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? 31 Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, 32 men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.»
    
33 Med mange slike lignelser talte han ordet til dem, så mye de var i stand til å høre. 34 Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem.

Herre, dette var ditt ord til oss i dag. Hellige du oss i sannheten, for ditt ord er sannhet.

Jeg er usikker på om bonden er enig? I dag så leste vi at; «av seg selv gir jorden grøde,» men når vi tenker etter hvor mye arbeide bonden må utføre, så er jeg usikker på om han vil si seg enig. Det er hardt arbeid. Jorden skal pløyes, den skal harves og det må gjødsles og er det tørt, ja så må det vannes. Så jeg tror ikke bonden vil si at det skjer av seg selv. Men samtidig så vil han nok ikke si seg helt uenig heller, for hver høst er de spente på om det blir en god eller dårlig avling. Med andre ord, de har ikke helt kontroll. Det er mange ting som spiller inn om det blir en god eller dårlig avling. Bonden må overlate selve veksten til naturens gang og han venter i spenning, for av seg selv gir jorden grøde.

En befrielse….
Det er såmannssøndag og dagens tekster har fokus på Guds ord og Jesus bruker lignelsen om såkornet som lever sitt eget liv. Såmannen går og legger seg og mens han sover skjer underet. Det spirer og det vokser. Noe vokser fort og noe vokser veldig sakte. Noe blir høyt og noe blir lavt og til slutt blir det modent korn i akset. Såmannen håper og tror, men av seg selv gir jorden grøde.
Og dette er et trøstens ord til oss som har fått et kall til å være såmenn.

Oppdraget var å gi det videre. Vi skulle gi det videre til våre barn og barnebarn. Vi skulle være rause med såkornet, slik at vi var sikre på at det kom ut til alle folk på jord. Mange sto på, de var trofaste i tjenesten og de var rause med ordet. Uke etter uke forkynte de på søndagsskolen, på barnekoret, på Junior og ungdomsforening. Ja det sto ikke på oppfinnsomheten, men mange ble nok også motløse. Nytter det? Når vi frem med budskapet? Blir det noe resultat?

Ja, man kan fort bli motløs, hvis resultatet uteblir. Men dagens tekst gir håp og ikke bare det. Dagens tekst fratar oss ansvaret. Vi skal få senke skuldrene, for i Guds rike er alt annerledes. Vi er kaldt til å være såmenn. Vi har ikke ansvar for veksten, for av seg selv gir jorden grøde. Vi skal få legge av oss bekymringene for våre barn og barnebarn og for alle de som har vært innom våre kirker. Vårt kall var å så ut såkornet – ja vi skulle være rause med Ordet – så skulle Gud gi vekst.

Tenk, Guds såkorn det spirer og gror gjennom hele livet. Når det blir modent korn i akset, det vet vi ikke, men vi vet at av seg selv gir jorden grøde. Det skjer et under underveis, som vi ikke er herre over. Er det ikke fint!! Ja det er en befrielse at vi kan legge ansvaret i Guds hender. For veksten, den kan vi ikke gjøre noe med. Vi kan ikke presse frem en tro, men vi vet at Guds ord aldri vender tomt tilbake. For slik står det skrevet i Jesaja, 55. 11: slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Altså, det skjer alltid noe når Ordet blir sådd ut. Når det skjer og hva som skjer, det vet vi ikke, men noe skjer. Og det er en befrielse at Gud elsker alle disse menneskene høyere enn det vi gjør. For han vil at alle mennesker skal bli frelst.

Det er svar underveis!
Så er det vel nettopp derfor mange av oss har blitt så glad i salmen; Det er makt i de follede hender. For i denne salmen så bringer Trygve Bjerkrheim frem dette håpet at Gud har kontroll. Vi og våre er i Guds hender. Når og hva som skjer det, vet vi ikke. «Men det er svar underveis, om det drøyer det frem dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg og du hjelpen skal få.»

Og det andre verset lyder slik:
om du tålmodets lekse må lære, himlens bønnesvar engang du får.

Ja det er mange som ber for sine kjære. Det er mange som har sådd ordet ut til egne og andres barn. Mange har sådd for venner og kjente. Og da er det godt å vite at; Av seg selv gir jorden grøde. Bønnene, samtalene, ja alt det vi gjør er ikke forgjeves, for mens vi sover, – mens vi venter og ber – så skjer det noe – det spirer sakte men sikkert. Det er svar underveis, om det drøyer det frem dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud.

Ditt bidrag kan bety så mye!
Så er såmannssøndagen en dag der vi kan fatte mot. Vi har så lett for å tenke at vi har så lite å bidra med. Men i Guds rike kan vi gjøre stor forskjell. Ikke fordi vi er så fantastiske, men fordi såkornet har en enorm sprengkraft i seg. Såkornet har potensiale til å bli noe stort. Det leste vi også i dag. For Guds rike er som sennepsfrøet. Det er mindre enn noe annet frø, men når det vokser til, blir det til et tre der fuglene kan bygge rede. Og denne forvandlingens kraft ligger ikke hos såmannen, men kraften ligger i såkornet, i Guds ord. Og forvandlingen skjer av seg selv, nettopp fordi kraften ligger i det lille såkornet. Likevel, så er vårt bidrag livsviktig. Vi kan ikke stå for forvandlingen, men vi kan stå for såingen. Vi kan spre ut det glade budskap, gjennom ord og handling. Når og hva som skjer, det vet vi ikke. Men vi vet at såkornet har kraft i seg og vi vet at, av seg selv gir jorden grøde!

La oss be:
Livets Gud, i din nåde har du sådd ordet ditt blant oss. Vi ber deg: La oss få ta imot Ordet så det kan vokse og modnes i oss til den dagen ditt rike blir fullendt ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet til evighet.

Og la oss sammen be:


Tenn meg, Jesus, la meg være
hver en dag et lys for deg.
Alltid leve deg til ære.
Led meg du på all min vei.

Ta imot Velsignelsen.
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred

Amen.

I dag kan du gjerne lytte til salmen; Det er makt i de follede hender